Concediul medical si plata acestuia

Filed in CODUL MUNCII 2007 0 comments
Concediul medical si indemnizatia – pentru incapacitatea temporara de munca
  • Potrivit art. 13 alin. (1) – (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/17 noiembrie 2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate si art. 24 alin. (1) – (2) din Normele de aplicare a ordonantei mentionate, aprobate prin Ordinul comun al Ministerului Sanatatii nr. 60/27.01.2006 si al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 32/ 27.01.2006, concediile medicale pentru incapacitate temporara de munca se acorda pe o durata de cel mult 183 de zile in interval de un an, socotite de la prima zi de imbolnavire.

Durata concediului in cazul unor boli speciale

Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este mai mare in cazul unor boli speciale si se diferentiaza dupa cum urmeaza:

a) un an, in intervalul ultimilor doi ani, pentru tuberculoza pulmonara si unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, denumita in continuare CNAS, cu acordul Ministerului Sanatatii;

b) un an, cu drept de prelungire pana la un an si 6 luni de catre medicul expert al asigurarilor sociale, in intervalul ultimilor 2 ani pentru tuberculoza meningeala, peritoneala si urogenitala, inclusiv a glandelor suprarenale, pentru SIDA si neoplazii, in functie de stadiul bolii;

c) un an si 6 luni, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara operata si osteoarticulara;

d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire pana la maximum un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoza extrapulmonara cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

  • Pentru obtinerea avizelor medicul curant va intocmi un referat medical conform modelului prevazut in anexa nr. 8.

Referatul medical se va transmite la cabinetul de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca in a carui raza teritoriala isi are domiciliul asiguratul.

Durata concediilor medicale acordate de medicul de familie

Medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca cu durata de cel mult 14 zile calendaristice, in una sau mai multe etape.

In cazul mentinerii incapacitatii temporare de munca pentru aceeasi afectiune, concediul medical se poate prelungi de catre medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau din spital, in caz de internare, in etape succesive de maximum 30 de zile calendaristice, pana la 90 de zile calendaristice in decursul unui an, socotit de la prima zi de imbolnavire.

Durata cumulata a concediilor medicale acordate de medicul de familie pentru un asigurat pentru incapacitate temporara de munca nu poate depasi 45 de zile calendaristice in ultimul an, socotite de la prima zi de imbolnavire, indiferent de cauza acesteia.

Dupa totalizarea a 45 de zile calendaristice acordate de catre medicul de familie, eliberarea certificatelor de concediu medical se va face numai de catre medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, in caz de internare, cu incadrarea in duratele maxime prevazute de lege.

Concediile medicale pentru alte boli

Asiguratii care prezinta una dintre bolile cardiovasculare mentionate in anexa nr. 7 beneficiaza de concediu medical pana la durata maxima prevazuta de lege.

Asiguratii bolnavi de SIDA sau neoplazii de orice tip, in functie de stadiul bolii, beneficiaza de concediu medical pana la duratele maxime prevazute de lege.

Certificatele de concediu medical se elibereaza pentru perioade de maximum 30 de zile calendaristice numai de medicul curant din unitatile sanitare care acorda asistenta medicala in specialitatile respective.

Concediile medicale pe perioada internarii in spital si dupa externare

Certificatele de concediu medical pentru durata internarii se acorda de medicul curant din spital care a ingrijit si externat pacientul.In cazul in care durata internarii este mai mare de 30 de zile, medicul curant va elibera certificatul de concediu medical lunar.

La externarea din spital se poate acorda un concediu medical de la 1 la 7 zile calendaristice, iar in cazuri speciale cu aprobarea medicului sef de sectie, pana la maximum 21 de zile calendaristice.

Dupa expirarea concediului medical acordat la iesirea din spital, in cazul in care starea sanatatii pacientului nu permite reluarea activitatii, medicul de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, poate prelungi concediul medical cu maximum 7 zile calendaristice pentru aceeasi afectiune, urmand ca, in cazul mentinerii incapacitatii temporare de munca, sa trimita pacientul la medicul din ambulatoriul de specialitate.

Medicii curanti din unitatile sanitare cu paturi, care ingrijesc pacienti cu TBC, SIDA, neoplazii, elibereaza certificatele de concediu medical pe durata internarii asiguratilor, iar la externare pot acorda concediu medical pana la 30 de zile calendaristice.In cazul pacientilor cu TBC medicii au obligatia sa indrume pacientul .

Pacientii internati in spital, care au beneficiat in ultimele 12 luni de 90 de zile, cumulat, de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca, socotite din prima zi de imbolnavire, vor fi trimisi la cabinetele de expertiza medicala a capacitatii de munca in a caror raza teritoriala este situat spitalul respectiv.

In cazul in care pacientii nu se pot deplasa, se vor trimite foile de observatie, rezultatele investigatiilor si referatul medical, in vederea avizarii pre-lungirii concediului medical.

In caz de urgente medico-chirurgicale, pentru care gradul de severitate a bolii nu impune internarea in spital, concediul medical se acorda de medicul care a asistat urgenta (medic de familie, medic de ambulatoriu de specialitate, de la camera de garda, ambulanta, centru de permanenta), pentru o perioada de maximum 5 zile calendaristice.

Daca incapacitatea temporara de munca se mentine, concediul medical poate fi prelungit de medicul curant, pentru aceeasi afectiune, dar nu pentru cod de indemnizatie de urgenta (06), in conditiile si pe duratele stabilite de lege.

Certificatele de concediu medical se elibereaza de medicul curant, cu avizul directiilor sanitare publice, in baza actelor doveditoare traduse si autentificate, la o data ulterioara, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data revenirii in tara.

Continuarea–>AICI

Posted by Admin   @   9 October 2007 0 comments

Share This Post

RSS Digg Twitter StumbleUpon Delicious Technorati

0 Comments

No comments yet. Be the first to leave a comment !
Leave a Comment

Previous Post
«
Next Post
»
Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs