Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere,

Filed in Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi 0 comments
Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 45 din 28 ianuarie 2003, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

Art. I. – Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 45 din 28 ianuarie 2003, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 1. – Prevederile prezentei legi reglementeaza autorizarea, organizarea, atribuirea gestiunii si controlul efectuarii serviciilor de transport in regim de taxi sau de transport in regim de inchiriere.”

2. Dupa articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu urmatorul cuprins: “

  • Art. 11. – In sensul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc astfel:

a) afisaj clientindicator alfanumeric al taximetrului care are rolul de a afisa, in mod lizibil pentru client, in mod succesiv, indicatii privind pretul prestatiei efectuate pana la momentul respectiv si, in mod continuu, pozitia de functionare in care este taximetrul in acel moment, precum si tariful aplicat;

b) aparat de taxat – aparat cu functii metrologice si fiscale, compus dintr-un taximetru si un aparat de marcat electronic fiscal, care, montat la loc vizibil pentru client, calculeaza si afiseaza pretul de plata, emite un bon client la sfarsitul cursei si memoreaza datele privind activitatea taxiului, in scopul supravegherii sale fiscale.

  • Aparatul de taxat trebuie sa emita si alte documente, conform reglementarilor in vigoare si prevederilor prezentei legi;

c) autorizatia pentru efectuarea transportului in regim de taxi sau a transportului in regim de inchiriere, denumita in continuare autorizatia de transport – document eliberat in conditiile prezentei legi de autoritatea de autorizare, care atesta faptul ca un transportator este autorizat sa execute transportul respectiv si poate participa la atribuirea in gestiune a serviciului de transport in regim de taxi sau de transport in regim de inchiriere, dupa caz;

d) autoritatea de autorizare – compartimentul sau serviciul de transport din cadrul primariei localitatii sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, licentiat in acest scop de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (A.N.R.S.C.), in conditiile legii;

e) autorizatie taxicopie conforma a autorizatiei de transport in regim de taxi, care da dreptul transportatorului autorizat de a utiliza un autovehicul, detinut de acesta in conditiile prezentei legi, pentru efectuarea serviciului de transport de persoane, marfuri sau bunuri in regim de taxi;

Continuarea–> AICI

Posted by Admin   @   9 October 2007 0 comments

Share This Post

RSS Digg Twitter StumbleUpon Delicious Technorati

0 Comments

No comments yet. Be the first to leave a comment !
Leave a Comment

Previous Post
«
Next Post
»
Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs