CODUL PENAL AL ROMÂNIEI

Filed in Uncategorized 0 comments
Codul penal a fost republicat în Monitorul Oficial nr. 65 din 16 aprilie 1997, în temeiul art. III din Legea nr. 140/1996, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 14 noiembrie 1996.


Codul penal a fost publicat în Buletinul Oficial nr. 79 – 79 bis din 21 iunie 1968 si a mai fost republicat în Buletinul Oficial nr. 55 – 56 din 23 aprilie 1973, în temeiul art. III din Legea nr. 6/1973, publicata în Buletinul Oficial nr. 49 din 6 aprilie 1973.
Prezenta editie cuprinde textul actualizat al Codului Penal prin încorporarea tuturor modificarilor aduse dupa ultima republicare, inclusiv completarile introduse prin Legea nr. 278 publicata in M.Of. nr. 601 din 12 iulie 2006 dar nu reprezinta forma oficiala.


LEGEA PENALA SI LIMITELE EI DE APLICARE

Capitolul I
Dispozitii preliminare

Art. 1. – Scopul legii penale
Legea penala apara, împotriva infractiunilor, România, suveranitatea, independenta, unitatea si indivizibilitatea statului, persoana, drepturile si libertatile acesteia, proprietatea, precum si întreaga ordine de drept.

Art. 2. – Legalitatea incriminarii
Legea prevede care fapte constituie infractiuni, pedepsele ce se aplica infractorilor si masurile ce se pot lua în cazul savârsirii acestor fapte.

Capitolul II
Limitele aplicarii legii penale

Aplicarea legii penale în spatiu
Art. 3. – Teritorialitatea legii penale
Legea penala
se aplica infractiunilor savârsite pe teritoriul României.

Art. 4. – Personalitatea legii penale
Legea penala se aplica infractiunilor savârsite în afara teritoriului tarii, daca faptuitorul este cetatean român sau daca, neavând nici o cetatenie, are domiciliul în tara.

Art. 5. – Realitatea legii penale
Legea penala se aplica infractiunilor savârsite în afara teritoriului tarii, contra sigurantei statului român sau contra vietii unui cetatean român, ori prin care s-a adus o vatamare grava integritatii corporale sau sanatatii unui cetatean român, când sunt savârsite de catre un cetatean strain sau de o persoana fara cetatenie care nu domiciliaza pe teritoriul tarii.
Punerea în miscare a actiunii penale pentru infractiunile prevazute în alineatul precedent se face numai cu autorizarea prealabila a procurorului general.

Art. 6. – Universalitatea legii penale
Legea penala
se aplica si altor infractiuni decât celor prevazute în art. 5 alin. 1, savârsite în afara teritoriului tarii, de un cetatean strain sau de o persoana fara cetatenie care nu domiciliaza pe teritoriul tarii, daca:
a) fapta este prevazuta ca infractiune si de legea penala a tarii unde a fost savârsita;
b) faptuitorul se afla în tara.
Pentru infractiunile îndreptate împotriva intereselor statului român sau contra unui cetatean român, infractorul poate fi judecat si în cazul când s-a obtinut extradarea lui.
Dispozitiile alineatelor precedente nu se aplica în cazul când, potrivit legii statului în care infractorul a savârsit infractiunea, exista vreo cauza care împiedica punerea în miscare a actiunii penale sau continuarea procesului penal ori executarea pedepsei, sau când pedeapsa a fost executata ori este considerata ca executata. Când pedeapsa nu a fost executata sau a fost executata numai în parte, se procedeaza potrivit dispozitiilor legale privitoare la recunoasterea hotarârilor straine.

Art. 7. – Legea penala si conventiile internationale
Dispozitiile cuprinse în art. 5 si 6 se aplica, daca nu se dispune altfel printr-o conventie internationala.

Art. 8. – Imunitatea de jurisdictie
Legea penala
nu se aplica infractiunilor savârsite de catre reprezentantii diplomatici ai statelor straine sau de alte persoane care, în conformitate cu conventiile internationale, nu sunt supuse jurisdictiei penale a statului român.

Art. 9. – Extradarea
Extradarea se acorda sau poate fi solicitata pe baza de conventie internationala, pe baza de reciprocitate si, în lipsa acestora, în temeiul legii.

Sectiunea a II a –> AICI
Posted by Admin   @   10 October 2007 0 comments

Share This Post

RSS Digg Twitter StumbleUpon Delicious Technorati

0 Comments

No comments yet. Be the first to leave a comment !
Leave a Comment

Previous Post
«
Next Post
»
Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs