Legea nr 249 din 9.06.2004 privind Pensiile Ocupationale

Filed in Pensia Privata 2007 , Pensii de Stat , Pensiile Ocupationale-Legea nr 249 0 comments

Art. 1 (1) Prezenta lege stabileste:
a) principiile infiintarii schemelor facultative de pensii ocupationale si a fondurilor de pensii ocupationale;
b) principiile organizarii si functionarii administratorilor, precum si coordonarea activitatii altor entitati implicate in acest domeniu;
c) reglementarea si supravegherea prudentiala a sistemului pensiilor ocupationale.
(2) Dreptul de a propune o schema facultativa de pensii ocupationale apartine:
a) angajatorului si sindicatului sau, dupa caz, reprezentantilor salariatilor, prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate, grup de unitati sau ramura;
b) angajatorului, singur sau prin asociere cu alti angajatori, in lipsa unui contract colectiv de munca si/sau in lipsa sindicatului.
(3) Angajatorii, agenti economici care inregistreaza obligatii bugetare neachitate la scadenta la sfarsitul anului fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si fondurile sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, la furnizorii de energie si combustibil de orice fel, precum si institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, nu pot contribui la scheme facultative de pensii ocupationale.
(4) Schemele facultative de pensii ocupationale sunt furnizate de administratori.
(5) Administratorii colecteaza contributii, investesc resursele financiare ale fondului de pensii ocupationale si platesc pensii ocupationale.

Art. 3. (1) Schema facultativa de pensii ocupationale trebuie sa contina cuantumul si periodicitatea contributiilor, modul de impartire a acestora intre angajat si angajator, regulile de investire a activelor, precum si metodele pentru efectuarea platii pensiilor ocupationale, a frecventei, duratei si actualizarii acestor plati.

(2) Comisia emite norme privind schemele facultative de pensii ocupationale.
(3) Incadrarea in munca a unei persoane sau dobandirea calitatii de membru de sindicat nu poate fi conditionata de participarea sau continuarea participarii la o schema facultativa de pensii ocupationale si nu se pot face retineri din salariu pentru contributii la o astfel de schema fara acordul scris al persoanei respective.

Art. 4. (1) Angajatorul si sindicatul pot propune angajatilor, de comun acord, participarea la o schema facultativa de pensii ocupationale, prin contractul colectiv de munca.

(2) In situatia in care nu exista contract colectiv de munca, schemele facultative de pensii ocupationale pot fi propuse de angajator si sindicat in baza unui protocol.
(3) In situatia in care nu exista sindicat, schemele facultative de pensii ocupationale pot fi propuse de angajator cu consultarea angajatilor.

Art. 5.
(1) Angajatorul retine si vireaza contributiile angajatilor sai care au calitatea de participant la o schema facultativa de pensii ocupationale si raspunde penal de neplata contributiilor sau de plata lor incompleta conform termenelor, conditiilor si regulilor schemei cu privire la plata contributiilor.
(2) Determinarea valorii obligatiei financiare care rezulta din neplata contributiilor sau din plata lor incompleta este reglementata de Comisie.

(3) Administratorul este obligat sa notifice platitorului, Consiliului de coordonare si participantului neindeplinirea obligatiei fata de fondul de pensii ocupationale.
(4) In vederea recuperarii obligatiei financiare prevazute la alin. (2), administratorul schemei respective poate solicita aplicarea masurilor de executare silita asupra angajatorului, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila.
Posted by Admin   @   10 October 2007 0 comments

Share This Post

RSS Digg Twitter StumbleUpon Delicious Technorati

0 Comments

No comments yet. Be the first to leave a comment !
Leave a Comment

Previous Post
«
Next Post
»
Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs