Acte necesare pentru – Schimbare de nume

Filed in Actele necesare pentru 0 comments

 1. Persoana care solicita schimbarea numelui pe cale administrativa va trebuie sa depuna o cerere la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor, denumit serviciu public, aflat în subordinea consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, în a cãrui raza teritoriala îsi are domiciliul.
Cererea de schimbare a numelui trebuie sa fie motivata prin unul dintre cazurile prevazute de ordonanta si sa fie însotita de urmãtoarele acte:
 1. copii legalizate de pe certificatele de stare civila ale persoanei care solicita schimbarea numelui;
 2. un exemplar al Monitorului Oficial al României, Partea a III-a, în care a fost publicat, extrasul din cererea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea caruia sa nu fi trecut mai mult de un an;
 3. consimtamântul, dat în forma autentica, al celuilalt sot, în cazul schimbarii numelui de familie comun purtat în timpul casatoriei;
 4. copie de pe decizia de aprobare a autoritatii tutelare, atunci cand este cazul (art. 7 din O.G. 41/2003);
 5. cazier judiciar si cazier fiscal;
 6. orice alte acte pe care solicitantul le considera necesare pentru motivarea cererii sale.
 • Pentru minor, cererea de schimbare a numelui se face, dupa caz, de parinti sau, cu încuviintarea autoritatii tutelare, de tutore. Daca parintii nu se înteleg cu privire la schimbarea numelui copilului, va hotarî autoritatea tutelara.
 • Daca cererea de schimbare a numelui minorului este fãcuta de catre unul dintre parinti, este necesar acordul celuilalt parinte, dat în forma autentica. Acordul nu este necesar în cazul în care celalalt parinte este pus sub interdictie ori este declarat judecatoreste disparut sau decazut din drepturile parintesti.
 • Minorul care a împlinit vârsta de 14 ani va semna cererea.
 • Pentru persoana pusa sub interdictie, cererea de schimbare a numelui se face de catre tutore, cu încuviintarea autoritatii tutelare.
Posted by Admin   @   13 October 2007 0 comments

Share This Post

RSS Digg Twitter StumbleUpon Delicious Technorati

0 Comments

No comments yet. Be the first to leave a comment !
Leave a Comment

Previous Post
«
Next Post
»
Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs