DESPRE SUCCESIUNI

Filed in CODUL CIVIL 2007 0 comments

Art. 650. Succesiunea se deferã sau prin lege, sau dupã vointa omului, prin testament.

CAPITOLUL I
Despre deschiderea succesiunilor

Art. 651. Succesiunile se deschid prin moarte. A se vedea:

- Legea notarilor publici si a activitãtii notariale nr. 36/1995 (M. Of. nr. 92 din 16 mai 1995);

- Ordinul nr. 710/C/1995 al Ministerului Justitiei pentru adoptarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici si a activitãtii notariale nr. 36/1995 (M. Of. nr. 176 din 8 august I995).

Art. 652. – Legea reguleazã ordinea succesiunilor între mostenitorii legitimi.

Copiii naturali, în privinta succesiunii mamei lor si a colateralilor sãi, sunt asimilati copiilor legitimi si viceversa.

  • În lipsã de mostenitori legitimi sau naturali, bunurile se mostenesc de sotul supravietuitor.
  • În lipsã de sot, statul devine mostenitor. (C. civ. 646, 659 si urm., 679 si urm.).

- Prin art. 63 din Codul familiei a fost înlãturatã deosebirea dintre copii legitimi si naturali.
- Prevederile alin. 2 al art. 652 privitoare la dreptul de mostenire al sotului supravietuitor au fost implicit abrogate prin Legea nr. 319/1944 pentru dreptul de mostenire al sotului supravietuitor (M. Of. nr. 133 din 10 iunie 1944)

- Cu privire la dreptul statului, prevederile alin. 2 al art. 652 au fost implicit abrogate prin Decretul nr. 73/1954 privind modificarea art. 680 si 700 din C. civ. (B. Of. nr. 14 din 19 martie 1954).

Art. 653. – Descendentii si ascendentii au de drept posesiunea succesiunii din momentul mortii defunctului.
Ceilalti mostenitori intrã în posesia succesiunii cu permisiunea justitiei. (C. civ. 889 si urm., 911, 917, 1860).
Posted by Admin   @   13 October 2007 0 comments

Share This Post

RSS Digg Twitter StumbleUpon Delicious Technorati

0 Comments

No comments yet. Be the first to leave a comment !
Leave a Comment

Previous Post
«
Next Post
»
Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs