DECRET nr. 256 din 14 iulie 1984

Filed in ASIGURARI - PENSII 0 comments
DECRET nr. 256 din 14 iulie 1984-privind imbunatatirea regimului de construire a locuintelor si modificarea unor reglementari referitoare la stabilirea preturilor limita ale locuintelor care se construiesc din fondurile statului, a preturilor de contractare ale locuintelor proprietate p personala si a preturilor de vinzare ale locuintelor din fondul locativ de stat.
Publicat in BULETINUL OFICIAL nr. 57 din 20 iulie 1984 Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:
ART. 1 ABROGAT DE LEGEA 114 din 1996 Art. 73
Decretul nr. 68/1975 privind imbunatatirea regimului de construire a locuintelor din fondurile statului sau din fondurile populatiei cu sprijinul statului in credite si executie, astfel cum a fost modificat prin Decretul nr. 216/1981, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 1.- Locuintele care se construiesc din fondurile statului, precum si cele care se construiesc din fondurile populatiei cu sprijinul statului in credite si executie, pe baza proiectelor tip aprobate, vor avea dotari si finisaje unificate, fiind diferentiate ca numar de camere, suprafete locuibile, utile si construite, pe apartament, in conformitate cu prevederile din anexa, care face parte integranta din prezentul decret.
Prin planul national unic de dezvoltare economico-sociala se va stabili, pentru fiecare judet si municipiul Bucuresti, structura de apartamente pe tipuri, suprafete si numar de camere.”
2. Anexa cuprinzind suprafetele locuibile, utile si construite, pe apartamente, se inlocuieste cu anexa nr. 1 la prezentul decret.
ART. 2 ABROGAT DE LEGEA 114/1996 Art. 73
Decretul nr. 447/1976 privind stabilirea preturilor limita ale locuintelor care se construiesc din fondurile statului si preturile de contractare ale locuintelor proprietate personala care se executa cu sprijinul statului in credite si executie, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 1.- Preturile limita ale locuintelor care se construiesc din fondurile statului si preturile de contractare cu populatia pentru locuintele proprietate personala care se realizeaza cu sprijinul statului in credite si executie, in conformitate cu Decretul nr. 68/1975, sint cele prevazute in anexa nr. 1 la prezentul decret.
Preturile de contractare cu populatia sint unice, determinate pentru tipurile de apartamente cu numarul de camere prevazute in Decretul nr. 68/1975.”
2. Anexa nr. 1 cuprinzind preturile limita ale locuintelor care se construiesc din fondurile statului si anexa nr. 2 privind preturile de contractare cu populatia ale locuintelor proprietate personala care se realizeaza cu sprijinul statului in credite si executie, cu aceleasi suprafete utile, dotari si finisaje prevazute in Decretul nr. 68/1975, se inlocuiesc cu anexa nr. 2 la prezentul decret.
ART. 3 Decretul nr. 93/1977 privind preturile de vinzare ale locuintelor din fondul locativ de stat, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Anexa nr. 1 cuprinzind preturile de vinzare catre populatie, pentru locuintele construite din fondurile statului pina la 1 ianuarie 1977, se inlocuieste cu anexa nr. 3 la prezentul decret.
2. Tabelele nr. 1, 2 si 7 de la anexa nr. 2 privind normele pentru evaluarea locuintelor proprietate de stat, altele decit cele executate din fondurile statului, se inlocuiesc cu tabelele prevazute in anexa nr. 4 la prezentul decret.


ART. 4 ABROGAT DE LEGEA 114 din 1996 Art. 73
Se aproba influentele asupra indicatorilor economici si financiari din aplicarea prezentului decret, prevazute in anexa nr. 5*.
Comitetul de Stat al Planificarii si Ministerul Finantelor vor introduce aceste influente in indicatorii economici si financiari ai titularilor de plan, precum si in volumul si structura bugetului de stat pe anul 1984.
ART. 5 ABROGAT DE LEGEA 114 din 1996 Art. 73
Prevederile prezentului decret referitoare la contractarea cu populatia a locuintelor proprietate personala care se executa cu sprijinul statului in credite si executie, precum si la vinzarea locuintelor din fondul locativ de stat, se aplica pentru contractele incheiate cu populatia incepind cu data de 1 iulie 1982.
ART. 6 ABROGAT DE LEGEA 114 din 1996 Art. 73
Pentru diferenta dintre pretul nou al locuintei si suma formata din avansul minim prevazut de lege, plus plafonul maxim al creditului pe termen lung, se poate acorda credit de completare in conditiile art. 32 din Legea nr. 4/1973 privind dezvoltarea constructiei de locuinte si vinzarea de locuinte din fondul de stat catre populatie, astfel cum a fost republicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 121 din 31 decembrie 1980.


ART. 7 ABROGAT DE LEGEA 114 din 1996 Art. 73
Nivelul preturilor limita si de contractare cu populatia, determinate potrivit prevederilor prezentului decret, este maxim.Consiliul de Ministri va actiona cu fermitate pentru reducerea cheltuielilor materiale de productie, cresterea productivitatii muncii si sporirea eficientei activitatii organizatiilor de constructii-montaj.Comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti vor lua masuri, in continuare, pentru ridicarea nivelului calitatii locuintelor si mobilizarea tuturor factorilor in vederea reducerii consumurilor de materiale si de energie, folosirii intr-o masura mai mare a materialelor locale sau refolosibile, diminuarii cheltuielilor de transport si pentru buna gospodarire a materialelor si utilajelor pe santierele de constructii de locuinte.
ART. 8 ABROGAT DE LEGEA 114 din 1996 Art. 73
Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare impreuna cu Institutul central de cercetare, proiectare si directivare in constructii vor lua masuri pentru elaborarea, pina la 30 iulie 1984, de noi proiecte tip, corespunzatoare prevederilor prezentului decret, care se vor supune aprobarii potrivit legii.Locuintele a caror executie a inceput, precum si cele pentru care productia de prefabricate este in curs de realizare sau comandata ori contractata, se pot construi potrivit reglementarilor legale anterioare.

ART. 9 ABROGAT DE LEGEA 114 din 1996 Art. 73
Punctele 3 si 7 din anexa nr. 6 la Decretul nr. 216/1981 privind modificarea unor reglementari referitoare la stabilirea preturilor limita, ale locuintelor care se construiesc din fondurile statului, a preturilor de contractare ale locuintelor proprietate personala si a preturilor de vinzare ale locuintelor din fondul locativ de stat, precum si articolele 2 si 11 din Decretul nr. 447/1976, se abroga. Anexa a fost comunicata institutiilor interesate.

Posted by Admin   @   15 October 2007 0 comments

Share This Post

RSS Digg Twitter StumbleUpon Delicious Technorati

0 Comments

No comments yet. Be the first to leave a comment !
Leave a Comment

Previous Post
«
Next Post
»
Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs