Legea Contabilitatii nr. 82/1991

Filed in LEGEA CONTABILITATII 0 comments
Legea Contabilitatii nr. 82/1991 a fost modificata prin Legea nr. 259/2007, publicata vineri in Monitorul Oficial nr. 506/27.07.2007. Principalele noutati se refera la:

Evaluarea elementelor din patrimoniu

- Evaluarea elementelor monetare in valuta si a celor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valutare, se efectueaza conform reglementarilor contabile si aplicabile. Acesta mentiune nu era stipulata, in mod expres, in varianta anterioara a legii 82/1991.

Conducerea contabilitatii

- Contabilitatea poate fi condusa intern, prin departamente distincte, cu personal licentiat (studii superioare), sau pe baza de contracte de prestari servicii in domeniul contabilitatii, incheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate conform legii (membre CECCAR).Prin urmare nu mai este posibil in niciun caz ca administratorul sa semneze singur, ci o societate este obligata sa aiba contabilitate, fie interna (cu departament de contabilitate) , fie externa (printr-un contract de prestari servicii contabile).
- Raspunderea pentru activitatea contabila revine directorului economic, contabilului sef, sau altei persoane imputernicite, impreuna cu personalul din subordine.In cazul prestarilor de servicii, responsabilitatea revine persoanelor in cauza, conform legii si prevederilor contractuale.Noutatea consta in faptul ca o data cu aparitia acestei modificari, administratorul unei societati, nu mai are posibilitatea sa raspunda pentru tinerea contabilitatii, asa cum se preciza in varianta anterioara a legii 82/1991, la art. 10 alin (4).

Pierderea contabila reportata

- Pierderea contabila reportata se acopera din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve, prime de capital si capital social, potrivit hotararii AGA.In varianta anterioara a legii 82, la art.19 alin (4), nu se preciza faptul ca se pot utiliza si primele de capital la acoperirea pierderii.

Situatiile financiare

- Situatiile financiare anuale (denumite anterior \”Raport anual\”) vor fi insotite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, si de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii.
- Apare obligativitatea ca o societate-mama sa intocmeasca atat situatii financiare anuale individuale, pentru propria activitate, cat si situatii financiare anuale consolidate, in conditiile prevazute de OMFP nr. 1752/2005, Directiva a VII-a.
- Situatiile financiare consolidate se intocmesc in termen de 8 luni de la incheierea exercitiului financiar al societatii mama. Art. 32 alin. (2) prevedea ca situatiile financiare consolidate ale unui grup de societati vor fi facute publice impreuna cu situatiile financiare anuale individuale ale societatii-mama. Termenul de pastrare a situatiilor financiare anuale a fost micsorat, de la 50 de ani la 10 ani.

Contraventii si infractiuni.

- La capitolul contraventii sumele au ramas in linii mari aceleasi, cu diferenta ca sunt exprimate in lei noi.

- Sunt incriminate ca infractiuni 3 (trei) noi fapte:
a) nerespectarea prevederilor referitoare la intocmirea declaratiilor de la situatiile financiare anuale individuale si consolidate (amenda 400-5.000 lei)

b) nerespectarea prevederilor referitoare la obligatia membrilor organelor de conducere, administratie si suprraveghere de a intocmi si publica situatiile financiare anuale individuale (amenda 400-5.000 lei)

c) nerespectarea prevederilor referitoare la obligatia membrilor organelor de conducere, administratie si supraveghere de a intocmi si publica situatiile financiare anuale consolidate (amenda 10.000-30.000 lei).

Posted by Admin   @   15 October 2007 0 comments

Share This Post

RSS Digg Twitter StumbleUpon Delicious Technorati

0 Comments

No comments yet. Be the first to leave a comment !
Leave a Comment

Previous Post
«
Next Post
»
Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs