Actele necesare constituirii Asociatiei de proprietari:

Filed in Actele necesare pentru , Asociatii de Proprietari 0 comments
  • Procesul verbal al adunarii de constituire
  • Acordul de asociere
  • Statutul asociatiei
  • Avizele furnizorilor de utilitati

Hotararea infiintarii Asociatiei de proprietari poate fi luata cu votul a cel putin doua treimi din numarul celor prezenti la adunarea de constituire, dar nu mai putin de jumatate plus unul din numarul proprietarilor din condominiu.

Inscrierea ulterioara a proprietarilor in asociatie se face printr-un act aditional la acordul de asociere, incheiat cu proprietarii respectivi la cererea acestora

Asociatiile de locatari au obligatia de a se reorganiza in Asociatii de proprietari pana la data de 01 octombrie 2002.
Posted by Admin   @   24 October 2007 0 comments

Share This Post

RSS Digg Twitter StumbleUpon Delicious Technorati

0 Comments

No comments yet. Be the first to leave a comment !
Leave a Comment

Previous Post
«
Next Post
»
Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs