ACTE NECESARE PENTRU CAZIERUL JUDICIAR

Filed in Actele necesare pentru 0 comments

I. Certificatul de cazier judiciar se poate elibera în regim normal (10-30 zile lucrătoare) şi în regim de urgenţă (3 zile lucrătoare).

Certificatul de cazier poate fi obţinut şi de către o altă persoană, mandatată în acest scop de către titular, prin procură notarială.

Certificatele de cazier judiciar au valabilitate de 6 luni de la data eliberării şi numai în scopul pentru care au fost eliberate.

Persoana care figurează în evidenţa cazierului judiciar, poate cere rectificarea datelor înscrise sau a notărilor provizorii, dacă acestea nu corespund situaţiei reale, ori înregistrarea lor nu s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor legale.

I.1. Eliberarea în regim normal sau de urgenţă

Certificatul de cazier judiciar se poate obţine de la unităţiile de poliţie judeţene (de la locul de naştere sau domiciliu).

I.2. Eliberarea în regim normal, în Municipiul Bucureşti

Certificatul de cazier judiciar se poate obţine numai de la secţia de poliţie pe raza căreia domiciliază petentul.

I.2.1. Programul ghişeului de lucru cu publicul la secţiile sus-menţionate:

Luni
15:30 – 19:00
Miercuri
12:30 – 15:30
Vineri
13:00 – 15:30

I.3. Eliberarea în regim de urgenţă, numai în Municipiul Bucureşti

A. Cetăţenii domiciliaţi sau cu reşedinţa în Municipiul Bucureşti, pot obţine certificate de cazier judiciar adresându-se doar la următoarele secţii, în funcţie de domiciliu/reşedinţă:

Secţia 4 Poliţie str. Ioan Neculce nr. 6 – Cetăţenii sectorului 1
Secţia 8 Poliţie şos. Mihai Bravu nr. 137 – Cetăţenii sectorului 2
Secţia 12 Poliţie str. Prof. Dr. Ştefan S. Nicolau nr. 4- Cetăţenii sectorului 3
Secţia 14 Poliţie str. Oiţelor nr. 10 – Cetăţenii sectorului 4
Secţia 17 Poliţie str. Grigore Ţăranu nr. 10 – Cetăţenii sectorului 5
Secţia 21 Poliţie str. Dezrobirii nr. 37 – Cetăţenii sectorului 6

I.3.1. Programul ghişeului de lucru cu publicul la secţiile sus-menţionate:

Luni
08:00 – 16:00
Marţi
11:30 – 19:00
Miercuri
08:00 – 16:00
Joi
11:30 – 19:00
Vineri
08:00 – 16:00

B. Cetăţenii născuţi în Bucureşti şi judeţul Ilfov şi care au domiciliul pe raza administrativ-teritorială a altor judeţe, cetăţenii străini care au domiciliul / reşedinţa / viză de şedere pe teritoriul României, apatrizii cu domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României, pot obţine certificate de cazier judiciar în regim de urgenţă adresându-se la oricare din secţiile de poliţie sus-menţionate.

II. Acte necesare

Pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar petenţii se adresează organelor de poliţie de la locul de naştere sau de domiciliu cu următoarele acte:
- act de identitate valabil (buletin de identitate/carte de identitate/carte de identitate provizorie,

- paşaport – numai pentru cetăţenii români domiciliaţi în străinătate, paşaport/act de identitate eliberat de autorităţile române pentru cetăţenii străini, apatrizi);
- timbru fiscal, în valoare de 1 leu;
- chitanţă în valoare de 5 lei – doar în cazul eliberării documentului în regim de urgenţă (3 zile lucrătoare).

Taxa de urgenţă, trebuie achitată numai la unităţile Trezoreriei Statului de pe raza de domiciliu a solicitantului, în contul analitic al Trezoreriei Statului nr. 20210120 „venituri din prestări servcii” şi la oficiile poştale care au încheiat contracte de prestări servicii cu aceste unităţi de trezorerie, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 29/2005.

Unităţi ale Trezoreriei Statului în Municipiul Bucureşti

Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti- Strada Dimitrie Gerota nr. 13, sector 1
Trezoreria Sectorului 1 Bucureşti – Strada Dimitrie Gerota nr. 13, sector 1
Trezoreria Sectorului 2 Bucureşti - Bulevardul Ferdinand nr. 89A
Trezoreria Sectorului 3 Bucureşti - Strada Cireşului nr. 6
Trezoreria Sectorului 4 Bucureşti – Bulevardul Pieptănari nr. 31
Trezoreria Sectorului 5 Bucureşti – Bulevardul Naţiunilor Unite nr. 6-8
Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti - Calea Giuleşti nr. 3

III. Eliberarea certificatului de cazier judiciar în străinătate

Persoanele domiciliate/rezidente în străinătate pot solicita certificat de cazier judiciar prin intermediul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României.

Posted by Admin   @   26 October 2007 0 comments

Share This Post

RSS Digg Twitter StumbleUpon Delicious Technorati

0 Comments

No comments yet. Be the first to leave a comment !
Leave a Comment

Previous Post
«
Next Post
»
Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs