Hotărâre nr. 1168/2007

Filed in A.N.P.D.C , Protectia Copilului - Drepturile Copilului 0 comments
Hotărâre nr. 1168/2007din 26/09/2007 – Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 672 din 02/10/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.432/2004 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată.
Art. I. – Hotărârea Guvernului nr. 1.432/2004 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 23 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 3 litera a), după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 31, cu următorul cuprins: “31. monitorizează respectarea drepturilor copilului şi propune Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, celorlalte autorităţi centrale sau locale luarea măsurilor care se impun;”.
2. La articolul 3 litera b), punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“3. evaluează modul de implementare a standardelor minime obligatorii şi licenţiază serviciile destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, precum şi serviciile destinate protecţiei speciale a copilului, organizate, în condiţiile legii, de către autorităţile publice sau organismele private acreditate; asigură evidenţa acestor servicii la nivel naţional;”.
3. La articolul 3 litera b), punctul 4 se abrogă.
4. Articolul 62 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 62. – (1) Consiliul este alcătuit din câte un reprezentant al următoarelor instituţii şi organisme:
a) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului – secretar de stat;
b) Oficiul Român pentru Adopţii;
c) Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România;
d) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative;
e) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
f) Ministerul Sănătăţii Publice;
g) Avocatul Poporului;
h)Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Protecţia Drepturilor Copilului din România.

(2) Lucrările Consiliului sunt conduse de secretarul de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului.”
5. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) Numărul maxim de posturi al Autorităţii este de 81, exclusiv demnitarii.”
6. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
7. În cuprinsul hotărârii, sintagma “Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei” se înlocuieşte cu sintagma “Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse“.
Art. II. – Hotărârea Guvernului nr. 1.432/2004 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 23 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
Posted by Admin   @   31 October 2007 0 comments

Share This Post

RSS Digg Twitter StumbleUpon Delicious Technorati

0 Comments

No comments yet. Be the first to leave a comment !
Leave a Comment

Previous Post
«
Next Post
»
Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs