S-a schimbat Declaratia 010 pentru inregistrarea fiscala a persoanelor juridice

Filed in CODUL FISCAL 2007 , CODUL FISCAL 2008 , Declaratia 010 , Formulare 0 comments

S-a schimbat Declaratia 010 pentru inregistrarea fiscala a persoanelor juridice – de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica -Declaratia 010.

De la 1 ianuarie 2008, persoanele juridice, asocierile si alte entitati fara personalitate juridica vor utiliza un nou model al Declaratiei 010 pentru inregistrarea fiscala sau pentru modificarea datelor declarate anterior.

Ordinul Ministerului Economiei si Finantelor (OMEF) numarul 2296/2007 a modificat si Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica (010).

OMEF nr. 2296/2007 privind modificarea OMFP nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 864 din 18.12.2007 si a intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2008.

Completarea Declaratiei 010 - Declaratia 010 se completeaza si se depune de catre persoanele juridice, asocierile si alte entitati fara personalitate juridica cu ocazia primei inregistrari fiscale, de regula cu ocazia infiintarii, iar declaratia de mentiuni se completeaza ori de cate ori se modifica datele declarate anterior.

Declaratia 010 se utilizeaza la atribuirea codului de identificare fiscala si la eliberarea certificatului de inregistrare fiscala, precum si la actualizarea informatiilor.

Formularul se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule toate datele prevazute. Un exemplar se pastreaza de contribuabil, iar celalalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

Declaratia de inregistrare fiscala va cuprinde: datele de identificare a contribuabilului, categoriile de obligatii de plata datorate potrivit Codului fiscal, datele privind sediile secundare, datele de identificare a imputernicitului, datele privind situatia juridica a contribuabilului, precum si alte informatii necesare administrarii impozitelor, taxelor, contributiilor si altor sume datorate bugetului general consolidat.

Declaratia 010 se depune, direct sau prin imputernicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent ori la posta prin scrisoare recomandata.

Potrivit, Instructiunilor de completare a Declaratiei 010, cuprinse in OMFP nr. 262/2007, organul fiscal competent este:

- pentru contribuabilii care se inregistreaza direct, prin imputernicit sau reprezentant legal, organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, in cazul depunerii declaratiei de mentiuni, organul fiscal in a carui evidenta este inregistrat;

- pentru contribuabilii care se inregistreaza prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.

Termenul pentru depunerea Declaratiei 010 – In cazul persoanelor juridice, asocierilor si altor entitati fara personalitate juridica, Declaratia de inregistrare fiscala se depune in termen de 30 de zile de la data infiintarii, potrivit legii.

Modificarile ulterioare ale datelor din declaratia de inregistrare fiscala trebuie aduse la cunostinta organului fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin completarea si depunerea declaratiei de mentiuni, conform art. 77 din Codul de procedura fiscala.

Posted by Admin   @   16 January 2008 0 comments

Share This Post

RSS Digg Twitter StumbleUpon Delicious Technorati

0 Comments

No comments yet. Be the first to leave a comment !
Leave a Comment

Previous Post
«
Next Post
»
Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs