IMPOZITE SI TAXE LOCALE 2008

Filed in CAEN , CODUL FISCAL 2007 , CODUL FISCAL 2008 , Ce aduce noul CAEN , Declaratia 010 , Formulare , IMPOZITE 2008 , Noutati Fiscale 2008 , TAXE 0 comments

Noutati fiscale 2008 – IMPOZITE SI TAXE LOCALE 2008

- Noutati fiscale 2008 - În cazul impozitului si taxei pe cladiri, a impozitului si taxei pe teren sunt date exemple de calcul în noile conditii de stabilire si plata a acestora, prin modificarile aduse Codului fiscal 2008.

Astfel, pentru o locuinta cu toate instalatiile, situata într-o localitate de rang III, zona B, cu o suprafata construita de 150 mp, valoarea impozitului în 2007 va fi de 221 lei, iar pentru o suprafata construita de 275 mp valoarea impozitului va fi de 465 lei.

- Noutati fiscale 2008 – În cazul unui apartament utilizat ca locuinta, situat în Bucuresti, zona A (intravilan), într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente, suprafata utila de 107,44 mp, finalizat înainte de 31 decembrie 1950, impozitul datorat este de 199 lei, în conditiile în care acest apartament reprezinta prima cladire aflata în proprietatea contribuabilului, în afara celei de domiciliu.

- Noutati fiscale 2008 – În cazul persoanelor juridice se fac precizari referitoare la valoarea cladirilor care se ia în calcul la stabilirea impozitului pe cladiri datorat, în cazurile de aplicare a Standardelor Internationale de Contabilitate.Astfel, pentru persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a CEE si Standardele Internationale de Contabilitate, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii.

- Noutati fiscale 2008 – Pentru impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si în cazul impozitului pe mijloacele de transport, pe perioada de leasing financiar, întrucât sarcina fiscala revine locatarului începând cu anul fiscal 2007, prin norme se precizeaza obligatia contribuabililor de a depune declaratia fiscala pâna la data de 31 ianuarie 2007 dupa cum contribuabilul este persoana fizica sau persoana juridica.

- Noutati fiscale 2008 – În ceea ce priveste taxa pentru eliberarea autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica se fac precizari referitoare la plata anticipata a acesteia, indiferent de perioada ramasa pâna la sfârsitul anului fiscal.

- Noutati fiscale 2008 – În cazul oricarui impozit sau taxe locale, care consta într-o anumita suma în lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexeaza o data la 3 ani, iar prin norme se precizeaza ca nivelurile impozitelor si taxelor locale pentru anii 2007, 2008 si 2009 se vor stabili avându-se în vedere nivelurile stabilite pentru anul 2007, respectiv anexa la Hotarârea Guvernului nr. 1514/2006. ;

- Noutati fiscale 2008 – Pentru anii fiscali 2008 si 2009, se precizeaza ca autoritatile deliberative ale autoritatilor locale vor adopta hotarâri privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pâna la data de 31 mai a anului precedent si vor fi aplicate începând cu data de 1 ianuarie a anului urmator.

Posted by Admin   @   18 January 2008 0 comments

Share This Post

RSS Digg Twitter StumbleUpon Delicious Technorati

0 Comments

No comments yet. Be the first to leave a comment !
Leave a Comment

Previous Post
«
Next Post
»
Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs