IMPOZITUL PE VENIT 2008

Filed in CAEN , CODUL FISCAL 2008 , Ce aduce noul CAEN , IMPOZITE 2008 , Noutati Fiscale 2008 , TAXE 0 comments

IMPOZITUL PE VENIT 2008

Includerea în categoria veniturilor neimpozabile a stimulentului acordat pentru sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, potrivit legii ;

In categoria veniturilor din agricultura si silvicultura considerate neimpozitabile sunt incluse veniturile realizate de proprietar/arendas din valorificarea în stare naturala a produselor obtinute de pe terenurile agricole si silvice, proprietate privata sau luate în arenda.

Clarificarea tratamentului fiscal al veniturilor obtinute de avocatii salarizati în interiorul profesiei; veniturile obtinute de avocatii stagiari în baza contractelor de colaborare precum si avocatii salariati în interiorul profesiei sunt considerate venituri din activitati independente.

Introducerea optiunii de impunere a venitului brut cu cota de 16%, impozitul fiind final, pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati desfasurate pe baza contractelor/conventiilor civile.

Includerea în categoria cheltuielilor deductibile a tichetelor de cresa acordate de angajator conform legii;

Definirea entitatilor nonprofit care se înfiinteaza si functioneaza în conditiile legii care pot beneficia de sumele reprezentând pâna la 2% din impozitul anual pe venitul din salarii si din impozitul pe venitul anual impozabil/ câstigul net anual din transferul titlurilor de valoare si din operatiuni de vânzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract.

Definirea criteriului de delimitare a veniturilor din premii de veniturile din jocuri de noroc, precum si includerea în categoria veniturilor din premii a celor obtinute urmare practicilor comerciale privind promovarea produselor/serviciilor prin publicitate

Stabilirea tratamentului fiscal al tichetelor cadou acordate persoanelor fizice în afara unei relatii generatoare de venituri din salarii.

Posted by Admin   @   18 January 2008 0 comments

Share This Post

RSS Digg Twitter StumbleUpon Delicious Technorati

0 Comments

No comments yet. Be the first to leave a comment !
Leave a Comment

Previous Post
«
Next Post
»
Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs