TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 2008

Filed in CODUL FISCAL 2007 , CODUL FISCAL 2008 , Ce aduce noul CAEN , IMPOZITE 2008 , Noutati Fiscale 2008 , TAXE 0 comments

Noutati fiscale 2008 – TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 2008

Noutati fiscale 2008: Stabilirea conditiilor si limitelor în care persoanele impozabile stabilite în România pot constitui un grup fiscal unic;

Grupul fiscal se poate constitui din doua pâna la cinci persoane impozitabile. Pâna la 1 ianuarie 2009 grupul fiscal se poate constitui numai de catre persoane impozitabile care sunt considerate mari contribuabili.

Noutati fiscale 2008: Definirea cauzelor de forta majora pentru aplicarea prevederilor referitoare la necuprinderea în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata a bunurilor lipsa din gestiune;

Noutati fiscale 2008: Stabilirea limitelor si conditiilor aplicabile pentru acordarea de bunuri de mica valoare, în mod gratuit, în cadrul actiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol/reprezentare, precum si pentru alte destinatii prevazute de lege;

Noutati fiscale 2008: Stabilirea obligatiilor privind declararea achizitiilor si livrarilor intracomunitare realizate de catre un cumparator revânzator înregistrat în scopuri de TVA în România, în cadrul unor operatiuni triunghiulare;

Noutati fiscale 2008: Definirea livrarilor de bunuri în vederea testarii sau a verificarii conformitatii;

Noutati fiscale 2008: Stabilirea limitelor si conditiilor în care prestarile de servicii efectuate de catre grupuri independente de persoane, sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata;

Noutati fiscale 2008: Stabilirea conditiilor în care o persoana impozabila poate opta pentru taxarea operatiunilor de închirirere, concesionare, arendare, leasing de bunuri imobile, precum si pentru livrarea de constructii care nu sunt considerate noi si terenuri de orice fel, cu exceptia terenurilor construibile;

Noutati fiscale 2008: Stabilirea conditiilor referitoare la rambursarea taxei pe valoarea adaugata în cazul persoanelor impozabile nestabilite si neînregistrate în scopuri de taxa în România, al persoanelor neînregistrate în scopuri de taxa care efectueaza livrari intracomunitare de mijloace de transport noi sau realizeaza operatiuni financiare bancare scutite cu drept de deducere;

Noutati fiscale 2008: Detalierea prevederilor referitoare la ajustarea dreptului de deducere si prezentarea de exemple concrete în acest sens;

Noutati fiscale 2008: Stabilirea conditiilor în care persoanele nestabilite în România, pot sau trebuie sa desemneze un reprezentant fiscal ca persoana obligata la plata taxei;

Noutati fiscale 2008: Stabilirea regulilor de înregistrare si ajustarilor de efectuat în cazul trecerii de la regimul special de scutire la regimul normal de taxare;

Noutati fiscale 2008: Stabilirea conditiilor în care se poate întocmi o factura centralizatoare pentru mai multe livrari separate de bunuri sau prestari separate de servicii, se pot emite facturi de catre cumparator sau client în numele si în contul furnizorului/prestatorului, se pot transmite facturi prin mijloace electronice, se pot emite facturi de catre un tert în numele si în contul furnizorului/prestatorului, se pot întocmi facturi simplificate;

Noutati fiscale 2008: Detalierea situatiilor în care se aplica dispozitii tranzitorii în domeniul taxei pe valoarea adaugata si prezentarea de exemple concrete în acest sens.

Posted by Admin   @   18 January 2008 0 comments

Share This Post

RSS Digg Twitter StumbleUpon Delicious Technorati

0 Comments

No comments yet. Be the first to leave a comment !
Leave a Comment

Previous Post
«
Next Post
»
Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs