Codul Fiscal 2008

Filed in CAEN , CODUL FISCAL 2007 , CODUL FISCAL 2008 , Ce aduce noul CAEN , Codul Comercial 0 comments
NOUL COD FISCAL MODIFICAT PENTRU 2008

In ultima sedinta, guvernul a modificat Codul Fiscal 2008, principalele schimbari fiind largirea bazei de impozitare si eliminarea unor facilitati de care beneficiau persoanele cu venituri mai mari de cinci salarii medii brute pe economie.

Actul normativ a transpus in legislatia nationala a directivelor europene in domeniu taxei pe valoarea adaugata (TVA).

Modificarile aduse Codului Fiscal :

* Codul Fiscal 2008 – persoanele cu venituri mai mari de cinci salarii medii brute pe economie nu vor mai fi scutite de la plata contributiilor de asigurari sociale;

* Codul Fiscal 2008 - sumele realizate de persoanele fizice din castiguri din jocuri de noroc (tip casinou si masini electronice) au fost incluse in categoria veniturilor impozabile (in prezent acestea nu sunt fiscalizate);

* Codul Fiscal 2008 - plafonul lunar privind venitul neimpozabil din pensii va fi majorat anul viitor la 1.000 de lei (in prezent este stabilit la 900 de lei);

* Codul Fiscal 2008 - au fost eliminate masurile de simplificare in domeniul TVA pentru lucrarile de constructii-montaj si livrarea de cladiri, parti de cladiri si terenuri;

* Codul Fiscal 2008 - perioada de aplicare a sistemului de plata in vama a TVA aferente importurilor de bunuri din state terte a fost prelungita pana la 31 decembrie 2011;

* Codul Fiscal 2008 - a fost amanata, pana in 2009, aplicarea impozitului de 2a pentru veniturile obtinute din produsele agricole vandute la centrele specializate

* Codul Fiscal 2008 - a fost amanata, pana in 2010, introducerea pentru toate societatile a sistemului de plati anticipate efectuate trimestrial in contul impozitului pe profit anual (sistemul este utilizat de banci de la inceputul acestui an, acestea avand posibilitatea sa realizeze plati trimestriale anticipate in contul impozitului pe profit, reprezentand 25% din impozitul anticipat pentru tot anul;

* Codul Fiscal 2008 - pentru organizatiile nonprofit a fost completata categoria veniturilor neimpozabile cu sumele care apar ca urmare a neindeplinirii obligatiilor ce revin beneficiarilor de contracte de donatie sau de sponsorizare;

* Codul Fiscal 2008 - pentru organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si patronale au fost introduse in categoria veniturilor neimpozabile sumele provenite din despagubiri de la societatile de asigurare, pentru pagubele la activele corporale proprii, altele decat cele care sunt utilizate in activitatea economica, precum si a sumelor primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice.

Posted by Admin   @   19 January 2008 0 comments

Share This Post

RSS Digg Twitter StumbleUpon Delicious Technorati

0 Comments

No comments yet. Be the first to leave a comment !
Leave a Comment

Previous Post
«
Next Post
»
Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs