DECLARATIA 010

Filed in CAEN , CODUL FISCAL 2007 , CODUL FISCAL 2008 , CODUL MUNCII 2007 , Ce aduce noul CAEN , Declaratia 010 , Formulare , Modele decizii 0 comments

DECLARATIA 010 -Instrucţiuni de completare a formularului “Declaraţie de înregistrare fiscala - Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asociaţii familiale şi asocieri fara personalitate juridica (010)”

DECLARATIA 010 – Se completeaza în doua exemplare, la maşina de scris sau cu echipamente similare.

DECLARATIA 010 – contine trei pagini si o procuram de la Administratia Financiara de care apartinem.

Nota: DECLARATIA 010 – Nu se depune in format electronic!

1. Felul declaraţiei

Se marcheaza cu “X” unul dintre pct. 1.1 sau 1.2, dupa caz. Declaraţia de înregistrareDECLARATIA 010 se completeaza la înfiinţare, iar declaraţia de menţiuni se completeaza ori de câte ori se modifica datele declarate anterior.
Atenţie! În cazul declaraţiei de menţiuni se completeaza toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declararii, indiferent daca acestea au mai fost declarate.

2. Date de identificare a contribuabilului

2.1. Cod de înregistrare fiscala/Cod unic de înregistrare

Nu se completeaza la înregistrarea iniţiala.

În cazul în care DECLARATIA 010 de menţiuni este completata de reprezentantul fiscal se va înscrie codul de înregistrare fiscala a persoanei juridice straine – contribuabilul.

2.2-2.6 se completeaza cu denumirea şi adresa contribuabilului.

Atenţie! În cazul în care DECLARATIA 010 este completata de catre reprezentantul fiscal al persoanei juridice straine care, potrivit legii, îşi îndeplineşte obligaţiile fiscale prin reprezentant fiscal, se vor înscrie datele de identificare a persoanei juridice straine -contribuabilul.

În cazul în care DECLARATIA 010 se completeaza pentru înregistrarea fiscala a unui sediu permanent, la acest capitol se vor înscrie datele de identificare a sediului permanent.

2.7. Se marcheaza cu “X” de catre contribuabil, în funcţie de forma de organizare a activitaţii.

3. Alte date privind contribuabilul

3.1. Numar autorizaţie de funcţionare/Numar act legal de înfiinţare

Se va înscrie, dupa caz, numarul autorizaţiei de funcţionare emise de organul competent, numarul actului normativ prin care s-a înfiinţat contribuabilul, numarul hotarârii judecatoreşti de înfiinţare sau altele asemenea.

În cazul în care DECLARATIA 010 este completata de catre reprezentantul fiscal propus, organul fiscal va înscrie numarul de înregistrare a deciziei de aprobare a calitaţii de reprezentant fiscal, potrivit legii.

3.2. Codul CAEN 2008 al obiectului principal de activitate

Se va înscrie codul CAEN 2008 al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia înfiinţarii sau autorizarii.

3.3. Felul sediului Se marcheaza cu “X” felul sediului pentru care se solicita înregistrarea, dupa caz.

Codul de identificare fiscala al unitaţii înfiinţatoare se completeaza numai în cazul surcursalelor.

În cazul în care declaraţia este completata de reprezentantul fiscal al persoanei juridice straine care, potrivit legii, îşi îndeplineşte obligaţiile fiscale prin reprezentant fiscal, se marcheaza “X” în casuţa “reprezentant fiscal” şi se completeaza codul de identificare fiscala a reprezentantului fiscal pentru activitatea proprie.

3.4. În cazul în care declaraţia este completata de catre împuternicit sau reprezentant legal, se vor înscrie datele de identificare a acestuia, precum şi numarul şi data actului de împuternicire.

3.5. Codul de identificare fiscala a unitaţii divizate – se completeaza în cazul în care înfiinţarea contribuabilului se face prin divizare.

3.6. Forma juridica

Se înscrie forma juridica conform nomenclatorului difuzat de Ministerul Finanţelor Publice, existent la sediul organului fiscal.

3.7. Forma de proprietate Se înscrie forma de proprietate conform nomenclatorului difuzat de Ministerul Finanţelor Publice, existent la sediul organului fiscal.

4. Date privind vectorul fiscal

4.1. Platitor de T.V.A.

DECLARATIA 010 - La înfiinţare

4.1.1. Se estimeaza cifra de afaceri prognozata a se obţine în cursul anului fiscal din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, conform obiectului de activitate.

4.1.1.1.Se estimeaza cifra de afaceri prognozata a se obţine în anul fiscal din operaţiuni taxabile.

4.1.1.2. Se estimeaza cifra de afaceri prognozata a se obţine în anul fiscal din operaţiuni scutite cu drept de deducere.

4.1.2. Se marcheaza cu “X” doar de catre platitorii care estimeaza ca vor realiza o cifra de afaceri anuala din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere sub plafonul de scutire prevazut de lege şi opteaza pentru aplicarea regimului normal de T.V.A.

4.1.3. Se marcheaza cu “X” de catre platitorii care realizeaza în exclusivitate operaţiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A.

4.1.3.1. Se marcheaza cu “X” de catre platitorii care realizeaza exclusiv operaţiuni de arendare, concesionare şi închiriere de bunuri imobile, cu excepţiile prevazute de lege, şi opteaza pentru taxarea acestora.

DECLARATIA 010Ulterior înregistrarii fiscale

-Rândurile 4.1.4-4.1.6 se completeaza numai în cazul în care s-a bifat casuţa 1.2.

-Se marcheaza cu “X” în funcţie de tipul înregistrarii ca platitor de T.V.A.: înregistrare prin depaşirea plafonului de scutire sau prin opţiune.

-Rândul 4.1.7 se completeaza numai în cazul în care s-a bifat casuţa 1.2, înscriindu-se cifra de afaceri din anul precedent, stabilita conform dispoziţiilor Codului fiscal privitoare la T.V.A.

-Rândurile 4.1.7.1-4.1.7.2 se marcheaza cu “X” la înfiinţare sau ulterior înregistrarii fiscale de catre platitorii de T.V.A. care, conform legii, sunt obligaţi la plata lunara sau trimestriala a acestui impozit, dupa caz.

DECLARATIA 010Scoatere din evidenţa

-Rândurile 4.1.8 şi 4.1.8.1 se completeaza numai în cazul în care s-a bifat casuţa 1.2.

-Se marcheaza cu “X” în funcţie de tipul scoaterii din evidenţa ca platitor de T.V.A.

-Data scoaterii din evidenţa se stabileşte conform legislaţiei în vigoare în materie de T.V.A.

-Rândurile 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 şi 4.8 se marcheaza cu “X”, dupa caz, la înfiinţare, de catre contribuabilii care, conform legilor în vigoare, devin platitori de accize, impozit pe ţiţei şi gaze naturale din producţia interna, jocuri de noroc, taxe şi redevenţe în activitatea petroliera şi miniera, impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor, impozit pe profit, impozit pe veniturile microîntreprinderilor, dupa caz.

-Rândurile 4.2.1-4.2.2, 4.3.1-4.3.2, 4.4.1-4.4.2, 4.5.1-4.5.2, 4.6.1-4.6.2, 4.7.4-4.7.5 şi 4.8.1-4.8.2 se marcheaza cu “X”, dupa caz, în funcţie de tipul modificarii: luare în evidenţa sau scoatere din evidenţa, ulterior înregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuţa 1.2. Data luarii în evidenţa sau a scoaterii din evidenţa se stabileşte conform reglementarilor legale în materie.

-Rândurile 4.7.1-4.7.3 se marcheaza cu “X” la înfiinţare sau ulterior înregistrarii fiscale numai de catre platitorii de impozit pe profit care, conform legilor în vigoare, sunt obligaţi la plata lunara, trimestriala sau anuala a acestui impozit, dupa caz.

-4.9. Contribuţii

-Rândurile 4.9.1-4.9.4 se marcheaza cu “X” la înfiinţare numai de catre contribuabilii care, conform legilor în vigoare, sunt platitori de contribuţiile respective.

-Rândurile 4.9.1.1-4.9.1.2, 4.9.2.1-4.9.2.2, 4.9.3.1-4.9.3.2 şi 4.9.4.1-4.9.4.2 se marcheaza cu “X”, dupa caz, în funcţie de tipul modificarii: luare în evidenţa sau scoatere din evidenţa, ulterior înregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuţa 1.2. Data luarii în evidenţa sau a scoaterii din evidenţa se stabileşte conform reglementarilor legale în materie.

5. Date privind starea contribuabilului

Se completeaza numai în cazul în care s-a bifat casuţa 1.2.

5.1. Inactivitate temporara – se completeaza în cazul în care se declara încetarea temporara a activitaţii, respectiv reluarea activitaţii.

Se completeaza data înscrierii menţiunii de inactivitate temporara în registrul comerţului, respectiv data reluarii activitaţii.

5.2. Dizolvare cu lichidare – se completeaza în cazul în care se declara începerea procedurii de lichidare, respectiv încheierea acesteia şi radierea societaţii din registrul comerţului.

Se completeaza data începerii procedurii de dizolvare, stabilita conform dispoziţiilor legale în materie, respectiv data radierii din registrul comerţului.

5.3 Dizolvare fara lichidare – se completeaza numai în cazul dizolvarii fara lichidare.

Se completeaza data la care a avut loc fuziunea sau divizarea, potrivit dispoziţiilor legale.

În cazul în care fuziunea are loc prin contopire, se va completa şi codul de identificare fiscala a unitaţii rezultate în urma fuziunii.

5.4. Se completeaza data la care s-a efectuat radierea.

Posted by Admin   @   22 January 2008 0 comments

Share This Post

RSS Digg Twitter StumbleUpon Delicious Technorati

0 Comments

No comments yet. Be the first to leave a comment !
Leave a Comment

Previous Post
«
Next Post
»
Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs