Legea nr. 12/1990

Filed in CAEN , CODUL COMERCIAL 2008 , CODUL FISCAL 2007 , CODUL FISCAL 2008 , Codul Comercial 0 comments
Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite – actualizata in decembrie 2007

Codul Comercial 2008

  • - O.G. nr. 23/1992;
  • - O.G. nr. 55/1994;
  • - Legea nr. 105/1997;
  • - O.G. nr. 126/1998;
  • - Legea nr. 177/1998;
  • - Decizia Sectiilor Unite ale Curtii Supreme de Justitie nr. 1/2002 ;
  • - Legea nr. 210/2007
  • - Legea nr. 363/2007 publicata in MOF nr. 899 din 28/12/2007.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege

Art. 1. - Constituie activitati comerciale ilicite si atrag raspunderea contraventionala sau penala, dupa caz, fata de cei care le-au savarsit, urmatoarele fapte:

a) efectuarea de acte sau fapte de comert de natura celor prevazute in Codul Comercial 2008 sau in alte legi, fara indeplinirea conditiilor stabilite prin lege;
b) vanzarea ambulanta a oricaror marfuri in alte locuri decat cele autorizate de primarii sau prefecturi;

c) conditionarea vanzarii unor marfuri sau prestarii unor servicii de cumpararea altor marfuri sau de prestarea de servicii;

d) expunerea spre vanzare sau vanzarea de marfuri sau orice alte produse fara specificarea termenului de valabilitate ori cu termenul de valabilitate expirat;

e) efectuarea de acte sau fapte de comert cu bunuri a caror provenienta nu este dovedita, in conditiile legii. Documentele de provenienta vor insoti marfurile, indiferent de locul in care acestea se afla, pe timpul transportului, al depozitarii sau al comercializarii. Prin documente de provenienta se intelege, dupa caz, factura fiscala, factura, avizul de insotire a marfii, documentele vamale, factura externa sau orice alte documente stabilite prin lege;

f) nedeclararea de catre agentii economici la organele fiscale, inainte de aplicare, a adaosurilor comerciale si a celor de comision;

g) cumpararea de marfuri sau produse in scop de revanzare, de la unitatile de desfacere cu amanuntul, de alimentatie publica, cantine, unitati de turism si alte unitati similare;

h) omisiunea intocmirii si afisarii, in unitate, la locurile de desfacere sau servire, de catre agentii economici a preturilor si tarifelor, a categoriei de calitate a produselor sau serviciilor ori, acolo unde este cazul, a listei de preturi si tarife;

i) refuzul furnizorului de a incheia contractul pentru livrarea produselor necesare consumului populatiei, stabilite prin hotarari ale Guvernului si repartizate pe baza de balanta;

j) livrarea sau cumpararea, fara repartitie, a produselor prevazute la lit.

i), in defavoarea titularilor de repartitie;

k) neexpunerea la vanzare a marfurilor existente, vanzarea preferentiala, refuzul nejustificat al vanzarii acestora sau al prestarii de servicii cuprinse in obiectul de activitate al agentului economic;

l) acumularea de marfuri de pe piata interna in scopul crearii unui deficit pe piata si revanzarii lor ulterioare sau al suprimarii concurentei loiale;

m) depasirea, de catre agentii economici cu capital majoritar de stat, a nivelurilor maxime de preturi de vanzare cu ridicata sau de tarife stabilite prin hotarari ale Guvernului;

n) depasirea de catre orice agent economic a adaosurilor maxime stabilite prin hotarari ale Guvernului, la formarea preturilor de vanzare cu amanuntul, indiferent de numarul verigilor prin care circula marfurile, cat si depasirea adaosurilor comerciale si celor de comision stabilite si declarate de catre agentii economici la organele fiscale;

o) vanzarea cu lipsa la cantar sau masuratoare;

p) falsificarea ori substituirea de marfuri sau orice alte produse, precum si expunerea spre vanzare sau vanzarea de asemenea bunuri, cunoscand ca sunt falsificate sau substituite.

Art. 2. - Constituie contraventii faptele prevazute la art. 1 lit. a)-k) si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) faptele prevazute la lit. d) si h), cu prestarea unei activitati in folosul comunitatii sau cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei;

b) faptele prevazute la lit. c) si f), cu prestarea unei activitati in folosul comunitatii sau cu amenda de la 700 lei la 1.250 lei;

c) faptele prevazute la lit. a), b) e), g), i), j) si k), cu prestarea unei activitati in folosul comunitatii sau cu amenda de la 1.000 lei la 1.500 lei;

d) faptele prevazute la lit. d) si h), in cazul in care au fost savarsite de persoane juridice, cu amenda de la 2.000 lei la 15.000 lei;

e) faptele prevazute la lit. c) si f), in cazul in care au fost savarsite de persoane juridice, cu amenda de la 3.000 lei la 18.000 lei;

f) faptele prevazute la lit. a), b), e), g), i), j) si k), in cazul in care au fost savarsite de persoane juridice, cu amenda de la 6.000 lei la 20.000 lei.

Sanctiunile prevazute in alin. 1 se aplica si persoanelor din cadrul regiilor autonome, societatilor comerciale si altor agenti economici care, prin activitatea lor, au participat in orice mod la savarsirea faptelor ce constituie contraventii, potrivit prezentei legi.

Amenzile pot fi aplicate si persoanelor juridice, iar limitele minime si maxime se dubleaza.

- Abrogat

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre functionarii din aparatul propriu de specialitate al consiliilor locale, organele Garzii Financiare, organele controlului financiar si de personalul Politiei Romane, Jandarmeriei Romane si Politiei de Frontiera.

Contraventiile prevazute la art. 1 lit. b), c), d), h), k), o) si p) se constata si se sanctioneaza si de catre inspectorii Oficiului pentru Protectia Consumatorilor.

Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. 1, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
- Codul Fiscal 2008 – Codul Comercial 2008 – Legislatie 2008 –
Versiunea actualizata cuprinde modificarile aduse
Posted by Admin   @   23 January 2008 0 comments

Share This Post

RSS Digg Twitter StumbleUpon Delicious Technorati

0 Comments

No comments yet. Be the first to leave a comment !
Leave a Comment

Previous Post
«
Next Post
»
Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs