LEGE Nr.21 din 10 aprilie 1996 – Legea concurentei

Filed in CAEN , CODUL COMERCIAL 2008 , Codul Comercial , LEGE Nr.21 din 10 aprilie 1996 , Legea 31/1990 - Societati Comerciale , Legea concurentei 0 comments

Legea concurentei – Nr.21 din 10 aprilie 1996

Parlamentul României adopta prezenta lege.

CAP. 1 Dispozitii generale

ART. 1 Prezenta lege are drept scop protectia, mentinerea si stimularea concurentei si a unui mediu concurential normal, în vederea promovarii intereselor consumatorilor.

ART. 2 (1) Dispozitiile prezentei legi se aplica actelor si faptelor care au sau pot avea ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurentei savârsite de:

a) agenti economici sau asociatii de agenti economici – persoane fizice sau juridice – de cetatenie, respectiv de nationalitate româna sau straina, denumiti în continuare agenti economici;

b) organele administratiei publice centrale sau locale, în masura în care acestea, prin deciziile emise sau prin reglementarile adoptate, intervin în operatiuni de piata, influentând direct sau indirect concurenta, cu exceptia situatiilor când asemenea masuri sunt luate în aplicarea altor legi sau pentru apararea unui interes public major.

(2) Când agentii economici, determinati conform alin. (1) lit. a), participa la o grupare realizata pe cale conventionala prin acord, întelegere, pact, protocol, contract si altele asemenea, fie ea explicita, publica ori oculta, secreta, dar fara personalitate juridica si indiferent de forma – antanta, coalitie, grup, bloc, federatie si altele asemenea -, pentru actele si faptele prevazute la alin. (1), savârsite în cadrul participarii la o asemenea grupare, dispozitiile prezentei legi se aplica fiecarui agent economic, tinând seama de principiul proportionalitatii.

(3) Dispozitiile prezentei legi se aplica actelor si faptelor prevazute la alin. (1), când sunt savârsite pe teritoriul României, precum si celor savârsite în afara teritoriului tarii, atunci când produc efecte pe teritoriul României.

(4) Prezenta lege nu se aplica:

a) pietei muncii si relatiilor de munca;

b) pietei monetare si pietei titlurilor de valoare, în masura în care libera concurenta pe aceste piete face obiectul unor reglementari speciale.

ART. 3 Administrarea prezentei legi si punerea ei în aplicare sunt încredintate Consiliului Concurentei, ca autoritate administrativa autonoma, si Oficiului Concurentei, organ de specialitate în subordinea Guvernului, învestite în acest scop, în conditiile, modalitatile si limitele stabilite prin dispozitiile ce urmeaza.

ART. 4 (1) Preturile produselor si tarifele serviciilor si lucrarilor se determina în mod liber prin concurenta, pe baza cererii si ofertei. Preturile si tarifele practicate de regiile autonome, precum si cele practicate în cadrul activitatilor cu caracter de monopol natural sau al unor activitati economice supuse prin lege unui regim special se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei.

(2) În sectoarele economice sau pe pietele unde concurenta este exclusa sau substantial restrânsa prin efectul unei legi sau datorita existentei unei pozitii de monopol, Guvernul poate, prin hotarâre, sa instituie forme corespunzatoare de control al preturilor pentru o perioada de cel mult 3 ani, care poate fi prelungita succesiv pe durate de câte cel mult un an, daca împrejurarile care au justificat adoptarea respectivei hotarâri continua sa existe.

(3) Pentru sectoare economice determinate si în împrejurari exceptionale, precum: situatii de criza, dezechilibru major între cerere si oferta si disfunctionalitate evidenta a pietei, Guvernul poate dispune masuri cu caracter temporar pentru combaterea cresterii excesive a preturilor sau chiar blocarea acestora. Asemenea masuri pot fi adoptate prin hotarâre pentru o perioada de 6 luni, care poate fi prelungita succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persista împrejurarile care au determinat adoptarea respectivei hotarâri.

(4) Interventia Guvernului în situatiile prevazute la alin. (2) si (3) se face cu avizul Consiliului Concurentei.

Posted by Admin   @   31 January 2008 0 comments

Share This Post

RSS Digg Twitter StumbleUpon Delicious Technorati

0 Comments

No comments yet. Be the first to leave a comment !
Leave a Comment

Previous Post
«
Next Post
»
Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs