Predarea carnetelor de munca catre Casa de pensii

Filed in ASIGURARI - PENSII , Agentia Nationala Pentru Protectia Familiei , Ce aduce noul CAEN , Hotararea nr. 36/2008 , Predarea Carnetelor De Munca 1 comments


Hotararea nr. 36/2008 – predarea carnetelor de munca catre Casa de pensii

Hotararea nr. 36/2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de munca a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 50 din 22.01.2008.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I. - Hotararea Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de munca a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.183 din 28 decembrie 2005, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 1. – In vederea aplicarii prevederilor art. 160 alin. (6) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, se va desfasura activitatea de preluare din carnetele de munca a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, precum si a veniturilor salariale aferente, elemente care, conform legii, sunt utilizate la calculul pensiilor, si se va crea o arhiva electronica prin scanarea carnetelor de munca.”

2. La articolul 2, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

“(11) In situatia fostilor asigurati ai sistemului public de pensii, care nu au domiciliul sau resedinta in Romania, carnetul de munca poate fi prezentat pentru prelucrare casei teritoriale de pensii in a careia raza au fost asigurati ultima data sau, dupa caz, din raza de domiciliu a persoanei desemnate de catre titular.”

3. La articolul 2, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (6) si (7), cu urmatorul cuprins:

“(6) Termenul limita de predare a carnetelor de munca de catre persoanele fizice si juridice pentru activitatea de preluare a datelor este 30 noiembrie 2008.

(7) Termenul limita de predare a carnetelor de munca de catre persoanele fizice si juridice pentru activitatea de scanare a carnetelor de munca este cel prevazut la art. 3 alin. (2).”

4. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 3. (1) Pentru realizarea activitatii de preluare a datelor din carnetele de munca sau din alte documente complementare necesare dovedirii stagiului de cotizare, inclusiv cea de creare a arhivei electronice prin scanarea carnetelor de munca, se autorizeaza contractarea de catre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale cu Institutul National de Cercetare Stiintifica in Domeniul Muncii si Protectiei Sociale, denumit in continuare institut, a unor servicii ce urmeaza sa fie prestate de catre acesta.

(2) Activitatea prevazuta la art. 1 se desfasoara pe o perioada de 3 ani, incepand cu data intrarii in vigoare a primului contract de prestari de servicii dintre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si institut.”

5. La articolul 4, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:

“e) activitati de scanare, indexare, validare si arhivare electronica, inclusiv activitatile conexe acestora.”

6. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 5. – Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale va acoperi integral costurile aferente tuturor serviciilor efectuate de institut, in care se includ si drepturile de regie generala ale acestuia, limitate la maximum 4% din costurile respective.”

7. La articolul 6, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

“(11) Pentru anul 2008 numarul maxim de personal prevazut la alin. (1) este 900.”

8. Dupa articolul 8 se introduc patru noi articole, articolele 9, 10, 11 si 12, cu urmatorul cuprins:

“Art. 9. – Persoanele fizice si juridice care detin sau pastreaza, potrivit prevederilor legale, carnete de munca sunt obligate sa le predea, in integralitate, caselor teritoriale de pensii, la termenele stabilite de catre acestea.

Art. 10. – In situatia carnetelor de munca aflate in evidenta inspectoratelor teritoriale de munca, calendarul desfasurarii activitatilor prevazute la art. 1 se stabileste pe baza de protocoale incheiate, in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a contractului pe anul 2008 cu institutul, intre inspectoratele teritoriale de munca si casele teritoriale de pensii.

Art. 11. – (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 300 la 600 lei, in cazul persoanelor fizice, si de la 1.500 la 5.000 lei, in cazul persoanelor juridice, incalcarea prevederilor art. 2 si 9.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul imputernicit in acest sens prin ordin al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse.

Art. 12. – Prevederile art. 11 cu privire la stabilirea si sanctionarea contraventiilor se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.”

Art. II. – Hotararea Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de munca a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.

Hotararea nr. 36/2008, Predarea Carnetelor De Munca,Ce aduce noul CAEN ASIGURARI – PENSII, Agentia Nationala Pentru Protectia Familiei

Posted by Admin   @   6 February 2008 1 comments

Share This Post

RSS Digg Twitter StumbleUpon Delicious Technorati

1 Comments

Comments
Jul 21, 2010
6:31 am
#1 Cione Aura :

Buna dimineata, am si eu o intrebare daca poate sa ma ajute cineva cu un raspuns privind iesirea la pensie a tatalui meu care a lucrat in conditii deosebite 14 de grupa I si 10 de grupa II , varsta 56 de ani Stagiul de cotizare de 23 de ani in afara de lunile care se adauga la an de munca grupa I( 6 luni la an) si 3 luni la an pt grupa II.
Va multumesc!

Leave a Comment

Previous Post
«
Next Post
»
Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs