OG nr. 15/2008 privind cresterile salariale din anul 2008 pentru personalul din invatamant

Filed in CODUL MUNCII 2007 , Legea nr. 128/1997 , Salariul Minim 0 comments
Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 82 din 01.02.2008.
  • In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. 1.- (1) In cursul anului 2008 salariile de baza ale personalului didactic din invatamant, stabilite potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2004 privind unele masuri in domeniul invatamantului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 6/2005, cu modificarile ulterioare, se majoreaza dupa cum urmeaza:

a) pentru functia de profesor universitar prevazuta in anexa nr. 1.1 valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 va fi:

- 1 ianuarie-31 martie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 230,247 lei;

- 1 aprilie-30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 244,061 lei, respectiv o crestere de 6%;

- 1 octombrie-31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 258,704 lei, respectiv o crestere cu inca 6%.

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 pentru aceasta perioada poate deveni 266,026 lei, in conditiile realizarii principalilor indicatori economici pe care este construit bugetul de stat pe anul 2008, respectiv cresterea produsului intern brut, tinta de inflatie, precum si nivelul productivitatii muncii;

b) coeficientii de multiplicare prevazuti pentru functiile didactice de predare cu gradul didactic II, definitiv, debutant, cele cu studii de nivel liceal fara pregatire de specialitate si pentru functiile didactice auxiliare sunt majorati cu 10%, incepand cu 1 ianuarie 2008, fata de nivelul din 31 decembrie 2007;

c) pentru functiile didactice prevazute in anexele nr. 1.2, 2 si 3 valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 va fi:

- 1 ianuarie-31 martie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 259,593 lei;

- 1 aprilie-30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 275,168 lei, respectiv o crestere de 6%;

- 1 octombrie-31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 291,678 lei, respectiv o crestere cu inca 6%.

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 pentru aceasta perioada poate deveni 299,933 lei, in conditiile realizarii principalilor indicatori economici pe care este construit bugetul de stat pe anul 2008, respectiv cresterea produsului intern brut, tinta de inflatie, precum si nivelul productivitatii muncii.

(2) Indemnizatiile pentru persoanele care ocupa functii de conducere specifice, precum si indemnizatiile pentru indeplinirea unor activitati specifice invatamantului sunt prevazute in anexele nr. 4 si 5.

Art. 2. – (1) Sporul de stabilitate prevazut la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru personalul didactic de predare incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1.1, 1.2 si 2, este cuprins in coeficientii de multiplicare prevazuti la transele de vechime recunoscuta de peste 10 ani in invatamant.

(2) Pentru personalul didactic de predare incadrat pe functii didactice cu transe de vechime recunoscuta de peste 10 ani in invatamant, care nu indeplineste conditia prevazuta la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru acordarea sporului de stabilitate pana la implinirea vechimii neintrerupte in invatamant de peste 10 ani, salariile de baza se vor stabili pe baza coeficientilor de multiplicare micsorati prin impartire la 1,15.

Daca prin impartirea la 1,15 personalului didactic de predare trecut la o transa de vechime recunoscuta in invatamant de peste 10 ani nu i se poate asigura salariul de baza avut, acesta va fi mentinut cu acelasi salariu de baza in noua transa pana cand i se poate asigura o crestere a salariului de baza.

Art. 3. – (1) Sporul pentru suprasolicitare neuropsihica, stabilit in conformitate cu prevederile art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru personalul didactic de predare incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1.1, 1.2 si 2, este cuprins in coeficientii de multiplicare, corespunzator tuturor transelor de vechime recunoscute in invatamant.

(2) Pentru personalul didactic auxiliar, coeficientii de multiplicare prevazuti in anexa nr. 3 cuprind sporul pentru suprasolicitare neuropsihica, corespunzator fiecarui grad/fiecarei trepte profesionale, in conformitate cu prevederile art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru functiile didactice auxiliare se aplica in continuare prevederile art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 164/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4. – (1) De prevederile art. 50 alin. (11) si (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza si personalul din Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si din organele de specialitate ale acestuia, altul decat cel didactic.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica personalului care beneficiaza de majorarea salariului de baza in conformitate cu Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile ulterioare.

Art. 5. – (1) In coeficientii de multiplicare de nivel minim din anexele nr. 1.1 si 1.2, prevazuti la ultimele doua transe de vechime recunoscuta de 35-40 de ani si peste 40 de ani in invatamant, sunt cuprinse si cresterile de 1/20 din coeficientul de multiplicare corespunzator transei anterioare de vechime, prevazute de art. 90 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare. (2)

In coeficientii de multiplicare din anexa nr. 2, prevazuti la ultimele trei transe de vechime recunoscuta de 30-35 de ani, 35-40 de ani si peste 40 de ani in invatamant, sunt cuprinse si cresterile de 1/25 din coeficientul de multiplicare corespunzator transei anterioare de vechime, prevazute de art. 50 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 6. – La institutiile publice si unitatile bugetare la care cheltuielile de personal se asigura din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale ori integral din venituri proprii, constituite potrivit legii, cresterile salariale stabilite potrivit prevederilor art. 1 se pot acorda in limita sumelor stabilite si la date ulterioare, corelat cu realizarea resurselor necesare pentru acoperirea cresterilor, cu avizul ordonatorului principal de credite bugetare.

Art. 7. – (1) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului din invatamant, salarizat intre limitele corespunzatoare functiei, si acordarea salariilor de baza conform evaluarii se vor realiza pana la finele lunii mai 2008.

(2) Promovarea personalului din invatamant incadrat pe functia de debutant, precum si a personalului didactic auxiliar care a absolvit studii de nivel superior in domeniul in care isi desfasoara activitatea se face prin transformarea postului pe care acesta este incadrat intr-un post de nivel superior.

Absolventii invatamantului superior de lunga sau de scurta durata, care la data trecerii pe functia corespunzatoare studiilor absolvite erau incadrati pe functii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului in care au absolvit studiile universitare, se incadreaza la gradul profesional corespunzator studiilor absolvite, la care se asigura o crestere de pana la 20% a salariului de baza avut.

(3) Promovarea personalului din invatamant si stabilirea salariului de baza in urma evaluarii performantelor profesionale individuale se vor face cu incadrarea in nivelul alocatiilor bugetare pentru cheltuielile cu salariile aprobate pe anul 2008.

Art. 8.- Cheltuielile privind finantarea centrelor judetene si al municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala, infiintate potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii de invatare, instruire, compensare, recuperare si protectie speciala a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educative speciale din cadrul sistemului de invatamant special si special integrat, se asigura din bugetele proprii ale judetelor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Art. 9. – Anexele nr. 1.1*), 1.2*), 2*, 3*), 4 si 5 fac parte integranta din prezenta ordonanta. ___________ *) Anexele nr. 1.1, 1.2, 2 si 3 sunt reproduse in facsimil.

Art. 10. – Prevederile prezentei ordonante se aplica incepand cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2008.

Salariu minim 2008, Cresterile salariale 2008 pentru personalul din invatamant

Posted by Admin   @   8 February 2008 0 comments

Share This Post

RSS Digg Twitter StumbleUpon Delicious Technorati

0 Comments

No comments yet. Be the first to leave a comment !
Leave a Comment

Previous Post
«
Next Post
»
Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs