Ordin MEF nr. 125/2008 – depunerea declaratiilor fiscale cu codificarea informatiei prin cod de bare

Filed in CAEN 2008 , CODUL DE PROCEDURA FISCALA 2008 , CODUL FISCAL 2007 , CODUL FISCAL 2008 , Declaratia 010 , Declaratia Fiscala , Formulare 0 comments

Ordin Ministerului Economiei si Finantelor nr. 125/2008 privind depunerea declaratiilor fiscale cu codificarea informatiei prin cod de bare a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 71 din 30.01.2008.

In temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere prevederile art. 82 si 83 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala 2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul economiei si finantelor emite urmatorul ordin:

Art. 1. – (1) Platitorii de impozite, taxe si contributii au obligatia prezentarii urmatoarelor declaratii fiscale cu codificarea informatiei prin cod de bare:

a) Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat, cod 14.13.01.99/bs;

b)Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale, cod 14.13.01.40;

c) Declaratie privind accizele, cod 14.13.01.03/a;

d) Decont de taxa pe valoarea adaugata, cod 14.13.01.02;

e) Declaratie privind impozitul pe profit, cod 14.13.01.04;

f) Decont privind accizele, cod 14.13.01.03;

g) Decont privind impozitul la titeiul din productia interna, cod 14.13.01.05;

h) Declaratie rectificativa, cod 14.13.01.00/r.

(2) Sunt exceptati de la prevederile alin. (1) urmatorii platitori de impozite, taxe si contributii: a) contribuabilii mari, pentru declaratiile fiscale care se depun prin intermediul Sistemului electronic national, conform legii; b) contribuabilii care depun declaratiile fiscale prevazute la alin. (1) prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(3) Declaratiile fiscale, altele decat cele prevazute la alin. (1), se depun prin metodele prevazute in actele normative care reglementeaza modelul, continutul si regimul documentelor.

(4) In cazul modificarii denumirii formularelor prevazute la alin. (1), lista acestora se actualizeaza corespunzator cu denumirile noi, potrivit actelor normative de aprobare.

Art. 2. – (1) Formularele prevazute la art. 1 alin. (1) se depun in format hartie, semnat si stampilat conform legii, la organul fiscal competent. Formularul se editeaza in doua exemplare:

- un exemplar se depune la organul fiscal competent;

- un exemplar se pastreaza de catre platitor.

(2) Formatul hartie se obtine prin utilizarea programului de asistenta (DECLMF), elaborat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Programul de asistenta este pus la dispozitia contribuabililor gratuit de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Art. 3. – (1) Prezentul ordin se aplica pentru impozitele, taxele si contributiile datorate incepand cu data de 1 ianuarie 2008, cu termen de declarare 25 februarie 2008.

(2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 529/2003 privind depunerea in format electronic a declaratiilor de impozite si taxe, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 277 din 19 aprilie 2003, Ordinul ministrului finantelor publice nr. 409/2006 privind depunerea declaratiilor fiscale cu codificarea informatiei prin cod de bare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 286 din 30 martie 2006, cu modificarile ulterioare.

Art. 4. – Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si, dupa caz, directiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor si al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

DECLARATIA 010, FISA FISCALA, NOUTATI LEGISLATIVE 2008,

LEGISLATIE 2008, INREGISTRARE DECLARATII FISCALE,

CODIFICARE DECLARATII FISCALE COD DE BARE

Posted by Admin   @   8 February 2008 0 comments

Share This Post

RSS Digg Twitter StumbleUpon Delicious Technorati

0 Comments

No comments yet. Be the first to leave a comment !
Leave a Comment

Previous Post
«
Next Post
»
Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs