CAEN 2008

Filed in CAEN , CODUL DE PROCEDURA FISCALA 2008 , Ce aduce noul CAEN , Legislatie 2008 , Noutati Fiscale 2008 , Noutati legislative 2008 , Noutatile din noul cod CAEN. CAEN ONRC 2008 0 comments

Coduri Caen – NOUL COD CAEN il puteti vizualiza aici

Coduri Caen Rev. 1

0. Agricultura, vanatoare, silvicultura
01. Agricultura, vanatoare si servicii anexe
02. Silvicultura, exploatare forestiera si servicii anexe
05. Pescuitul, piscicultura si servicii anexe
1. Industria extractiva si prelucratoare
10. Extractia si prepararea carbunelui
11. Extractia hidrocarburilor si servicii anexe
12. Extractia si prepararea minereurilor radioactive
13. Extractia si prepararea minereurilor metalifere
14. Alte activitati extractive
15. Industria alimentara si a bauturilor
16. Fabricarea produselor din tutun
17. Fabricarea produselor textile
18. Fabricarea articolelor din incaltaminte
19. Tabacirea si finisarea pieilor
2. Industrie producatoare
20. Fabricarea lemnului si a produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei
21. Fabricarea celulozei, hartiei si a produselor din hartie
22. Edituri, poligrafie si reproducerea pe suporti inregistrarilor
23. Industria de prelucrare a titeiului, cocsificarea carbunelui si tratarea combustibililor nucleari
24. Fabricarea substantelor si a produselor chimice
25. Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice
26. Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
27. Industria metalurgica
28. Industria constructiilor metalice si a produselor din metal (exclusiv masini, utilaje si instalatii)
29. Industria de masini si echipamente
3. Industria de echipamente electrice si optice
30. Industria de mijloace ale tehnicii de calcul si de birou
31. Industria de masini si aparate electrice
32. Industria de echipamente pentru radio, televiziune si comunicatii
33. Industria de aparatura si instrumente medicale, de precizie, optice si fotografice, ceasornicarie
34. Industria mijloacelor de transport rutier
35. Industria altor mijloace de transport n.c.a.
36. Productia de mobilier si alte activitati industriale n.c.a.
37. Recuperarea deseurilor si resturilor de materiale reciclabile
4. Energie electrica, termica, gaze si apa
40. Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze si apa
41. Captarea, tratarea si distributia apei
45. Constructii
5. Comertul cu ridicata si cu amanuntul, repararea autovehiculelor, motocicletelor si a bunurilor personale de uz gospodaresc
50. Comert cu ridicata si cu amanuntul, Intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor; comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule
51. Comert cu ridicata si servicii de intermediere si comertul cu ridicata (cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor)
52. Comert cu amanuntul (cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor); repararea bunurilor personale si gospodaresti
55. Hoteluri si restaurante
6. Transport, depozitare si comunicatii
60. Transporturi terestre; transporturi prin conducte
61. Transporturi pe apa
62. Transporturi aeriene
63. Activitati anexe si auxiliare de transport, activitati ale agentiilor de turism
64. Posta si telecomunicatii
65. Intermedieri financiare (cu exceptia activitatilor de asigurari si ale caselor de pensii)
66. Activitati de asigurari si ale caselor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale)
67. Activitati auxiliare intermedierilor financiare
7. Tranzactii imobiliare, inchirieri si activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor
70. Tranzactii imobiliare
71. Ichirierea masinilor si echipamentelor, fara operator si a bunurilor personale si gospodaresti
72. Informatica si activitati conexe
73. Cercetare-dezvoltare
74. Alte activitati de servicii prestate si principal Intreprinderilor
75. Administratie publica si aparare; asigurari sociale din sistemul public
8. Invatamant
80. Ivatamant
85. Sanatate si asistenta sociala
9. Alte activitati de servicii colective, sociale si personale
90. Eliminarea deseurilor si a apelor uzate; salubritate si activitati similare
91. Activitati asociative diverse
92. Activitati recreative, culturale si sportive
93. Alte activitati de servicii personale
95. Activitati ale personalului angajat si gospodarii personale
96. Activitati desfasurate si gospodarii private, de producere a bunurilor destinate consumului propriu
97. Activitati ale gospodariilor private, de servicii pentru scopuri proprii
99. Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale

CAEN 2008, CAEN, Legislatie 2008, Legislatie 2008

Ce aduce noul CAEN

CODUL DE PROCEDURA FISCALA 2008

CODUL FISCAL 2008, Noutati legislative 2008

Noutati Fiscale 2008, Noutatile din noul cod CAEN. CAEN ONRC 2008

MODIFICARI COD FISCAL, NOUTATI CODUL FISCAL 2008

CODURI CAEN, CODUL CAEN MODIFICAT

Posted by Admin   @   12 February 2008 0 comments

Share This Post

RSS Digg Twitter StumbleUpon Delicious Technorati

0 Comments

No comments yet. Be the first to leave a comment !
Leave a Comment

Previous Post
«
Next Post
»
Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs