Adeverinta crestere copil

Filed in Actele necesare pentru , Indemnizatie Crestere Copil , Modele Cereri 0 comments

DENUMIRE ANGAJATOR

ADEVERINTA nr. ………… / ……………..

Se adevereste prin prezenta ca d-na/dl ……………CNP……………………………..domiciliata/domiciliat în loc.………………, str. …………… nr. …… bl. …… sc. …… etj. …… ap. ……, sector/judet………………, angajat în unitatea noastra de la data de………….

În perioada de la……………….pâna la……………..a beneficiat de indemnizatie de maternitate / indemnizatie pentru cresterea copilului.

La data de…………………….se împlinesc cele 42 de zile din concediul de lauzie.

*A depus cerere, înregistrata cu nr. ……/……… pentru acordarea ……………….……………..începând cu data de …………………….

**Stagiul de cotizare care a fost avut în vedere la stabilirea indemnizatiei pentru cresterea copilului este urmatorul:

- de la (luna/zi)…………..pâna la (luna/zi) a avut calitatea de……….(ex:salariat cu contract individual de munca cu norma întreaga);

- de la (luna/zi)…………..pâna la (luna/zi) a avut calitatea de……….(ex:somer);

- de la (luna/zi)…………..pâna la (luna/zi) a avut calitatea de……….(ex:salariat cu contract de munca pe durata determinata, cu 1 norma).- de la (luna/zi)…………..pâna la (luna/zi) a avut calitatea de…………………………etc.

- Ultima zi/luna de plata a indemnizatiei de maternitate/indemnizatiei pentru cresterea copilului a fost ………………………………..

- Indemnizatie pentru cresterea copilului restanta, aferenta perioadei: de la (luna/zi) ………pâna la (luna/zi)………………………..

Subsemnatul…………..având functia de………….declar ca datele cuprinse în prezenta adeverinta sunt reale.s.s. reprezentantul legal

* se completeaza pentru situatiile în care persoanele se afla în concediu de maternitate si nu s-a deschis înca dreptul la indemnizatia pentru cresterea copilului;

** se completeaza pentru situatiile în care cererile nu au putut fi solutionate pâna la data de 31 decembrie

Posted by Admin   @   15 February 2008 0 comments

Share This Post

RSS Digg Twitter StumbleUpon Delicious Technorati

0 Comments

No comments yet. Be the first to leave a comment !
Leave a Comment

Previous Post
«
Next Post
»
Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs