FORMULARE FISCALE

Filed in FORMULARUL 220 , Formulare , Formularul 010 , Formularul 020 0 comments

FORMULARE FISCALE

010 Declaratie de înregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica (OMFP 262/2007) Formular 010

Se completeaza de persoanele juridice, asocierile si alte entitati fara personalitate juridica.

Declaratia 010 sau Formularul 010 de înregistrare fiscala se completeaza la înfiintare, iar declaratia de mentiuni se completeaza când se modifica datele declarate anterior.

Se utilizeaza la atribuirea codului de identificare fiscala si eliberarea certificatului de înregistrare fiscala, precum si la actualizarea informatiilor.

Se completeaza în doua exemplare.

020 Declaratie de înregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice române (OMFP 262/2007) Formular 020

Formular 020 sau Declaratia 020 - Se completeaza de persoanele fizice, altele decât cele care desfasoara activitati economice în mod independent sau exercita profesii libere.

Formular 020 sau Declaratia 020 – Se utilizeaza la atribuirea codului de identificare fiscala si eliberarea certificatului de înregistrare fiscala, precum si la actualizarea informatiilor.

Declaratia 020 se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent, sau la posta prin scrisoare recomandata.

Organul fiscal competent este: pentru contribuabilii care se înregistreaza direct sau prin împuternicit: organul fiscal în a carui raza teritoriala îsi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, în cazul depunerii declaratiei de mentiuni, organul fiscal în a carui raza teritoriala se afla sursa de venit; pentru contribuabilii care se înregistreaza prin reprezentant fiscal: organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal

030 Declaratie de înregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice straine (OMFP 262/2007) Formular 030

Formular 030 – Declaratie de înregistrare fiscala 030 sau Formular 030 – Se completeaza de persoanele fizice straine care obtin venituri din activitati independente, de natura celor prezentate mai sus, la formularul 020. Se completeaza în doua exemplare.

040 Declaratie de înregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru institutiile publice (OMFP 262/2007) Formular 040

Formular 040 sau Declaratia fiscala 040 - Se completeaza de institutii publice, în doua exemplare. Se utilizeaza la atribuirea codului de identificare fiscala si eliberarea certificatului de înregistrare fiscala, precum si la actualizarea informatiilor.

050 Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (OMFP 262/2007) Formular 050

Formular 050 - Cererea se depune în cazul în care domiciliul fiscal este diferit de domiciliul sau sediul social, ori în cazul în care contribuabilul îsi schimba domiciliul fiscal declarat anterior.

Formular 050 - Se depune la organul fiscal în a carui raza teritoriala se afla noul domiciliu fiscal si va fi însotita de documente care sa faca dovada detinerii sau ocuparii legale a spatiului pentru noul domiciliu fiscal. Se completeaza într-un singur exemplar.

Formular 060 Declaratie de înregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru sediile secundare (OMFP 262/2007) Formular 060

Formular 060 – Se utilizeaza la înregistrarea sediilor secundare care au obligatii de plata. Se întocmeste în doua exemplare.

Formularul 020, Formularul 010,

Formulare, Formular 060 ,

Formular 050,Formular 040,Formular 030

Posted by Admin   @   15 February 2008 0 comments

Share This Post

RSS Digg Twitter StumbleUpon Delicious Technorati

0 Comments

No comments yet. Be the first to leave a comment !
Leave a Comment

Previous Post
«
Next Post
»
Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs