Acte necesare pentru indemnizaţie maternitate

Filed in Drepturile Copilului , Indemnizatie Crestere Copil , acte necesare pentru indemnizatie la al doilea copil 0 comments

Acte necesare pentru acordarea indemnizaţiei,stimulentului sau alocaţiei de stat pentru copii-OUG 148/2005 original şi copii:

• act de identitate al solicitantului şi al soţului
• certificat de naştere al copilului , certificat de căsătorie sau livretul de familiei
• certificat de persoană cu handicap al copilului , după caz
• adeverinţă eliberată de autorităţile competente sau de către angajator,după caz, din care să rezulte că solicitantul a realizat timp de 12 luni anterioare naşterii copilului venituri profesionale supuse impozitului pe venit
• acte din care să rezulte calitatea solicitantului ( tutelă, plasament, adoptator)
• adeverinţă sau după caz , declaraţie pe proprie răspundere că soţul solicitantului nu beneficiază de drepturile acordate potrivit O.U.G. 148/3.11.2005
• copie – în conformitate cu originalul – după cererea de acordare a concediului pemtru îngrijirea copilului, depusă de solicitant la angajator şi aprobată de către acesta pentru stimulent:actele prevăzute la punctele 1,2,3,5,6 la care se adaugă:
• adeverinţă din care să rezulte data reluării activităţii
• dovada renunţării la indemnizaţie (cererea de reluare a activităţii , înregistrată şi aprobată – în copie, conformă cu originalul)

Acte necesare pentru indemnizatie la al doilea copil

Posted by Admin   @   11 March 2008 0 comments

Share This Post

RSS Digg Twitter StumbleUpon Delicious Technorati

0 Comments

No comments yet. Be the first to leave a comment !
Leave a Comment

Previous Post
«
Next Post
»
Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs