!! INFORMATII LA INDEMANA CITITORILOR !!

Filed in Fisa Fiscala 2008 , Formulare , Formularul 230 , IMPOZITE 2008 , TAXE 0 comments

!! INFORMATII LA INDEMANA CITITORILOR !!

LEGEA 46/2003 asupra drepturilor pacientului

Drepturile pacientului în România sunt reglementate de Legea nr. 46 din 2003.

Conform acesteia, fiecare cetăţean are dreptul la sănătate şi acces echitabil la servicii şi remedii medicale pe care statul trebuie să le garanteze.

• Dreptul la informare medicală
Deseori pacienţi nu conştientizează şi nu fac uz de drepturile lor. Astfel, un principal drept al pacienţilor este dreptul la informare medicală, care-i permite acestuia să fie informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente şi asupra riscurilor în cazul neefectuării tratamentului şia nerespectării recomandărilor medicului.

În această privinţă, pacientul va fi informat în limba maternă şi într-un limbaj pe înţelesul său. El este îndreptăţit să obţină o altă opinie medicală, având dreptul să îşi aleagă singur medicii care îl vor trata sau spitalul în care se va interna. (Ceea ce lipseşte în România, însă, sunt mijloacele de informare asupra pregătiriiprofesionale a medicului, despre performanţele sale, despre standardele spitalului, etc.)

Pacientul poate opta de asemenea ca o altă persoana să fie informatăîn locul său. La noi, medicul curant evită să explice în general afecţiunea pacientului, în fapt dezinformându-l, şi în acelaşi timp relatând detaliat aparţinătorilor afecţiunile de care suferă, încălcând astfel dreptul pacientului la confidenţialitate.

• Consimţământul pacientului

Respectul faţă de persoana umană şi libertatea individuală impune ca bolnavul să fie corect lămurit asupra serviciilor medicale/ tratamentului medical ce urmează să i se facă ca să-l accepte. Pacientul trebuie să ştie că nici o intervenţie medicală nu poate fi efectuată fără acordul său scris, elasumându-şi astfel răspunderea pentru decizia sa.

În cazul în care el nu este capabil de a lua această decizie, ea va fi dedusă dintr-o exprimare anterioară a voinţei acestuia, sau va fi implicat alături de aparţinători în măsura în care îi permite capacitatea sa de a înţelege.

Este nevoie de consimţământul său pentru folosirea oricăror produse biologice prelevate din corpul său, în cazul participării sale la cercetarea ştiinţifică sau pentru filmarea, respectiv fotografierea sa într-o unitate medicală evitând cazurile când aceasta se face în vederea evitării suspectării unei culpemedicale.

• Dreptul la confidenţialitate

Legea 46/2003 reglementează şi dreptul pacientului la confidenţialitate, acesta neputând fi încălcat nici chiar după decesul acestuia. Informarea referitoare la starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, tratamentul, diagnosticul, pot fi furnizate numai cu consimţamântul explicit al acestuia sau dacă legea o cere expres sau în cazurile în care pacientul reprezintă un pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.

Nerespectarea drepturilor pacienţilor atrage pentru personalul medical răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, conform legii.

• Dreptul la tratament şi îngrijiri medicale

Pacientul are dreptul la cele mai bune îngrijiri medicale, însă este cunoscut faptul că în sistemul medical românesc există problema financiară a resurselor financiare şi materiale, uneori chiar umane, de aceea orice “selectare” se va face numai pe baza criteriilor medicale.

Pacientul nu trebuie supus unei presiuni în ceea ce priveşte recompensarea personalului medical, el poate, conform legii, să facă donaţii unităţii în care a fost îngrijit. Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate (însă în Romania există un singur astfel de centru, numit „hospice” = Hospice „Casa Speranţei” din Braşov).

Un alt aspect care trebuie menţionat este faptul că pacienţii au dreptul de a participa la decizii privind sistemele de îngrijiri de sănătate atât la nivel statal (guvernamental), cât şi la nivelul unităţilor sanitare, de aceeadorinţa noastră este ca pacienţii să conştientizeze necesitatea implicării şiactivării lor ca membrii în anumite organizaţii sau federaţii în scopul schimbării în bine a sistemului medical din ţară şi a obţinerii unor drepturi la tratamente mult mai bune. 2%

Speranţa

Acum ai putere de decizie!

Acum poţi direcţiona 2% din impozitul pe venit către Societatea Română de Cancer care se implică activ pe plan naţional în:

● furnizare de materiale informative privind prevenţia, depistarea precoceşi tratamentul cancerului,
● prevenţie şi depistare precoce a cancerului genito-mamar,
● consilierea psihologică a pacienţilor, familiilor şi personalului medical,
●specializarea profesională practică a studenţilor,
●tratamentul limfedemului,
● asistenţa socială la domiciliu,
● lobby şi advovacy pentru drepturile pacienţilor cu cancer.

Conform prevederii 2% din Codul Fiscal ai opţiunea de a decide cum să fie cheltuiţi 2% din impozitul pe venit. Aceasta sumă nu e o donaţie, nici o sponsorizare.

De fapt, doar ‘bagi mâna în buzunarul statului’ şi direcţionezi procentul de 2%… speranţă. Trebuie să alegi o singură organizaţie neguvernamentală. Deci gândeşte-te bine!

De ce să alegi Societatea Română de Cancer?

Pentru că:• îi ajuţi pe cei suferinzi;• te implici în viaţa comunităţii;• îţi exprimi un drept democratic;• iei decizii privind fondurile din bugetul statului;• te simţi util şi implicat într-o cauză care merită;• îţi faci datoria de creştin;

Efortul tău?

Completezi Formularul 230, « Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2 % din impozitul anual », pe care o obţii de la Administraţia Financiară a judeţului de care aparţii, de la sediul nostru sau de pe site-ul pagina noastră web, cu datele tale de identificare şi cu datele noastre.

Nu vă faceţi probleme dacă nu cunoaşteţi suma corespunzătoare a 2% din impozit. Va fi calculată de către organelle fiscale.

Denumire organizaţie neguvernamentală:Societatea Română de Cancer
Cod de identificare fiscala: 4496870
Cont Bancar (IBAN): RO72 RNCB 0106 0265 8893 0001

Banca Comercială Română, Cluj

Acest formular trebuie depus anual până la data de 15 mai.

Se depune direct la registratura organului fiscal în raza căruia ai domiciliul fiscalsau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Posted by Admin   @   11 March 2008 0 comments

Share This Post

RSS Digg Twitter StumbleUpon Delicious Technorati

0 Comments

No comments yet. Be the first to leave a comment !
Leave a Comment

Previous Post
«
Next Post
»
Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs