Scutiri de la plata taxelor şi impozitelor locale

Filed in Actele necesare pentru , IMPOZITE 2008 , TAXE 0 comments
Actele necesare scutirii sau reducerii de impozit pe cladiri sau teren in baza HCL nr. 55/27.05.2004 sunt :

• cere tip ;
• declaratie tip pe proprie raspundere privind venitul net realizat ;
• act de proprietate(extras de carte funciara avand o vechime mai mica de 30 de zile,contract de • vanzare-cumparare,titlu de proprietate,certificat de mostenitor);
• dovada de la Serviciul stare civila si autoritate tutelara din cadrul Primariei (de pe raza careia locuiti)-in cazul persoanelor varstnice cu venituri mici ;
• cuponul de pensie din luna precedenta ;
• orice alte documente considerate utile pentru solutionarea cererii ;
• buletin sau carte de identitate ;

Important ! Scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi terenuri se aplică doar clădirii folosite ca domiciliu de persoanele fizice şi doar terenului aferent clădirii utilizate ca domiciliu.

Pentru mijloacele de transport se aplică doar pentru un mijloc de transport înregistrat la adresa de domiciliu a contribuabilului la alegerea acestuia.

Scutirea de la plata impozitului se aplică începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii.

Toate actele se depun în original şi în copie actele originale nu se reţin.

Contribuabilii sunt obligaţi să depună declaraţiile fiscale pentru stabilirea impozitului pe clădiri,terenuri şi ,mijloacele de transport la compartimentul de specialitate al administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data dobândirii acestora.

Obligaţia de a depune declaraţiile fiscale revine deopotrivă şi contribuabililor care înstrăinează clădiri şi terenuri sau intervin schimbări privind domiciliul fiscal.

Posted by Admin   @   11 March 2008 0 comments

Share This Post

RSS Digg Twitter StumbleUpon Delicious Technorati

0 Comments

No comments yet. Be the first to leave a comment !
Leave a Comment

Previous Post
«
Next Post
»
Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs