Declaratia 220

Filed in Declaratia 220 , Declaratie privind veniturile estimate din cedarea folosintei bunurilor , FORMULARUL 220 , Formulare 0 comments

INSTRUCTIUNI de completare a formularului 220 “Declaratie privind veniturile estimate din cedarea folosintei bunurilor” Declaratia 220

Declaratia 220 se completeaza de catre persoanele fizice care realizeaza venituri in bani si/sau in natura, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute in calitate de proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal.

Declaratia 220 se depune de catre:

Declaratia 220 – contribuabilii care realizeaza venituri dintr-o sursa noua in cursul anului fiscal, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, respectiv de la data incheierii contractului intre parti;

Declaratia 220 – contribuabilii care incheie acte aditionale la contracte aflate in derulare, in termen de 15 zile de la producerea evenimentului;

Declaratia 220 – contribuabilii care solicita emiterea unei noi decizii de plata anticipata cu titlu de impozit, in conditiile prevazute la art.66 alin.(6) din Ordonanta Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit, cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoanele fizice care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de inchiriere, depun cate o declaratie estimativa pentru fiecare sursa.

In situatia inchirierii/arendarii bunurilor detinute in comun, fiecare coproprietar completeaza si depune cate o declaratie privind veniturile estimate, corespunzatore cotei care ii revine din proprietate.

Declaratia 220 se completeaza de catre contribuabili sau de catre reprezentantii fiscali ai acestora, inscriind cu majuscule, citet si corect toate datele prevazute de formular 220, in doua exemplare:

Declaratia 220 – originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa venitului in cazul cedarii folosintei bunurilor imobile sau la organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul in cazul cedarii folosintei bunurilor mobile, dupa caz;

Declaratia 220 – copia se pastreaza de catre contribuabil.

Declaratia 220 se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

Declaratia 220 se pune gratuit la dispozitia contribuabilului, la solicitarea acestuia.

A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULU

Adresa – persoanele fizice cu domiciliul in Romania completeaza adresa de domiciliu, iar ceilalti contribuabili, adresa resedintei in Romania.

Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala – se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecarui contribuabil sau numarul de identificare fiscala, atribuit de catre Ministerul Finantelor Publice, cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz.

In cazul contribuabililor care sunt platitori de taxa pe valoarea adaugata, codul numeric personal/numarul de identificare fiscala va fi precedat de litera “R”.

Unitatea fiscala de domiciliu/resedinta – se inscrie unitatea fiscala in a carei raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul, respectiv resedinta, in cazul contribuabililor fara domiciliu in Romania.

B. DATE PRIVIND CONTRACTUL INCHEIAT INTRE PARTI

1. Numele si prenumele (denumirea) persoanei careia i se cedeaza dreptul de folosinta a bunului

- se completeaza numele si prenumele persoanei fizice/denumirea persoanei juridice careia i s-a cedat folosinta bunului.

2. Contract de inchiriere/arendare – se completeaza astfel:

- se elimina din text cuvantul “inchiriere” sau “arendare”, in functie de natura contractului inregistrat la organul fiscal contractul incheiat

- se inscrie data prevazuta pentru inceperea estimarii venitului >>

Continuare http://www.mfinante.ro/download/pdf/sistemul_fiscal/220-instr-ced-folos.pdf

Declaratie privind veniturile estimate din cedarea folosintei bunurilor

Declaratia 220

Formulare, Formularul 220

Posted by Admin   @   15 March 2008 0 comments

Share This Post

RSS Digg Twitter StumbleUpon Delicious Technorati

0 Comments

No comments yet. Be the first to leave a comment !
Leave a Comment

Previous Post
«
Next Post
»
Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs