Legea nr. 67/2004

Filed in Legea nr. 67/2004 0 comments

Legea privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale, legea nr. 67/2004, republicata 2007

Capitolul I – Dispozitii generale

Art. 1 (1) Prezenta lege reglementeaza regimul alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale – consilii locale, consilii judetene si primari.

(2) Consiliile locale si consiliile judetene, precum si primarii se aleg prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat.

(3) Consiliile locale si consiliile judetene se aleg pe circumscriptii electorale, pe baza scrutinului de lista, potrivit principiului reprezentarii proportionale.

(4) Primarii comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti si primarul general al municipiului Bucuresti se aleg pe circumscriptii electorale, prin scrutin uninominal.

(5) Presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene, precum si viceprimarii se aleg prin vot indirect de catre consiliile judetene, respectiv consiliile locale.

(6) Prevederile prezentei legi privitoare la consiliile locale si la primari, precum si cele privitoare la circumscriptiile electorale comunale, orasenesti, municipale si de sector al municipiului Bucuresti se aplica in mod corespunzator si Consiliului General al Municipiului Bucuresti si primarului general al municipiului Bucuresti, precum si circumscriptiei electorale a municipiului Bucuresti, daca nu se dispune altfel.

Art. 2 (1) Cetatenii români exercita, in mod egal, drepturile electorale, fara privilegii si fara discriminari. (2) Dreptul de vot se exercita numai pe baza actului de identitate prevazut la art. 126.

Art. 3 (1) Au dreptul de a alege cetatenii români care au implinit 18 ani, inclusiv cei care implinesc aceasta vârsta in ziua alegerilor.

(2) Pentru alegerea consiliului local, a consiliului judetean si a primarului, fiecare alegator are dreptul la câte un singur vot.

(3) Dreptul de vot se exercita numai in comuna, orasul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritoriala a municipiului in care alegatorul isi are domiciliul.

(4) Cetatenii cu drept de vot, care si-au stabilit resedinta intr-o alta unitate administrativ-teritoriala cu cel putin 3 luni inaintea datei alegerilor, isi pot exercita dreptul de vot in unitatea administrativ-teritoriala respectiva, potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 4 (1) Au dreptul de a fi alesi consilieri sau primari cetatenii cu drept de vot care au implinit, pâna in ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel putin 23 de ani, daca nu le este interzisa asocierea in partide politice, potrivit art. 40 alin. (3) din Constitutia României, republicata. (2) Pot candida numai persoanele care au domiciliul pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale in care urmeaza sa fie alese. (3) La sectoarele municipiului Bucuresti pot candida si pot fi alese persoanele care au domiciliul in municipiul Bucuresti, indiferent de sector.

Art. 5 (1) Nu pot alege: a) debilii sau alienatii mintal, pusi sub interdictie; b) persoanele lipsite de drepturile electorale, pe durata stabilita prin hotarâre judecatoreasca definitiva. (2) Nu pot fi alesi: a) cetatenii care fac parte din categoriile prevazute la art. 40 alin. (3) din Constitutia României, republicata; b) persoanele care fac parte din categoriile prevazute la alin. (1).

Posted by Admin   @   23 May 2008 0 comments

Share This Post

RSS Digg Twitter StumbleUpon Delicious Technorati

0 Comments

No comments yet. Be the first to leave a comment !
Leave a Comment

Previous Post
«
Next Post
»
Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs