Viewing Category » acte necesare pentru indemnizatie la al doilea copil
11 March 2008

Acte necesare pentru indemnizaţie maternitate

Post Thumbnail of Acte necesare pentru indemnizaţie maternitate

Acte necesare pentru acordarea indemnizaţiei,stimulentului sau alocaţiei de stat pentru copii-OUG 148/2005 original şi copii:

• act de identitate al solicitantului şi al soţului• certificat de naştere al copilului , certificat de căsătorie sau livretul de familiei• certificat de persoană cu handicap al copilului , după caz• adeverinţă eliberată de autorităţile …

Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs