Viewing Category » Asociatii de Proprietari
24 October 2007

Structura organizatorica Asociatii de Proprietari

Post Thumbnail of Structura organizatorica Asociatii de Proprietari

Adunare generala

Presedinte
Vicepresedinte
Comitet executiv
Comisie de cenzori

Asociatia de proprietari se organizeaza si functioneaza in conformitate cu prevederile Legii 114/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei 85/2001

Asociatia de proprietari este condusa de adunarea generala a proprietarilor, care este formata din cate un reprezentant al fiecarei familii de …

24 October 2007

Actele necesare constituirii Asociatiei de proprietari:

Post Thumbnail of Actele necesare constituirii Asociatiei de proprietari:

Procesul verbal al adunarii de constituire
Acordul de asociere
Statutul asociatiei
Avizele furnizorilor de utilitati

Hotararea infiintarii Asociatiei de proprietari poate fi luata cu votul a cel putin doua treimi din numarul celor prezenti la adunarea de constituire, dar nu mai putin de jumatate plus unul din numarul proprietarilor din …

Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs