Viewing Category » CODUL CIVIL 2007
25 February 2008

Dreptul de Mostenire al Sotului Supravietuitor

Post Thumbnail of Dreptul de Mostenire al Sotului Supravietuitor

LEGE Nr. 319 din 10 iunie 1944 pentru dreptul de mostenire al sotului supravietuitor
ART. 1 Sotul supravietuitor mosteneste din averea celuilalt sot dupa cum urmeaza:
a) cand vine la sccesiune cu copiii legitimi si recunoscuti sau numai cu unii din ei, ori cu descendentii lor, mosteneste o patrime;
b) …

7 February 2008

Codul Civil – SUCCESIUNEA – MOSTENIRE

Post Thumbnail of Codul Civil - SUCCESIUNEA - MOSTENIRE

DREPTUL LA MOSTENIRE

CAPITOLUL I – Oprirea pactelor asupra unei moşteniri nedeschise, viitoare…… 6SECŢIUNEA I – Noţiune, reglementare şi condiţiile în care operează interdicţia pactelor asupra unei moşteniri nedeschise……………………… 61.1. Reglementare, Noţiune…………………………………………….. 61.2. Condiţii pentru a exista un pact asupra unei succesiuni viitoare……………71.2.1. Pactul să fie privitor la o moştenire…………………………… 81.2.2. …

1 November 2007

CONTRACT DE CONCESIUNE

Post Thumbnail of CONTRACT DE CONCESIUNE

CONTRACT DE CONCESIUNEÎncheiat astăzi ………………la ………………………………..

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. (ministerul, consiliul judeţean sau local ori instituţia publică de interes local) …………………., (localitatea) ……………….., str. ………….. nr. ……., judeţul/sectorul ………….., în calitate de concedent, pe de o parte, şi1.2. S.C. ……………………..S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ………………………., str. ……….. nr. ……….., …

1 November 2007

CONTRACT DE IMPRUMUT DE FOLOSINTA

Post Thumbnail of CONTRACT DE IMPRUMUT DE FOLOSINTA

CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE FOLOSINŢĂ
CONTRACT DE COMODAT

Încheiat astăzi ……………… la …………………………………

I.PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. DL ……………………………………………………………….., domiciliat în ……………………………………………., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ……………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………… în (localitatea) …………………….. sector/judeţ ………………………….., fiul lui ……………………………….. şi al …

31 October 2007

DECLARATIA UNIVERSALA A DREPTURILOR OMULUI

Post Thumbnail of DECLARATIA UNIVERSALA A DREPTURILOR OMULUI

DECLARATIE UNIVERSALA A DREPTURILOR OMULUI, ca ideal comun spre care trebuie sa tinda toate popoarele si toate natiunile, pentru ca toate persoanele si toate organele societatii sa se straduiasca, avind aceasta Declaratie permanent in minte, ca prin invatatura si educatie sa dezvolte respectul pentru aceste drepturi si libertati si sa …

31 October 2007

Libertatea de exprimare

Post Thumbnail of Libertatea de exprimare

CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 30 – Libertatea de exprimare
(1) Libertatea de exprimare a gandurilor, a opiniilor sau a credintelor si libertatea creatiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare in public, sunt inviolabile.

(2) Cenzura de orice fel este interzisa. …

31 October 2007

Libertatea constiintei

Post Thumbnail of Libertatea constiintei

CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 29 – Libertatea constiintei
(1) Libertatea gandirii si a opiniilor, precum si libertatea credintelor religioase nu pot fi ingradite sub nici o forma.

Nimeni nu poate fi constrans sa adopte o opinie ori sa adere la o credinta religioasa, contrare convingerilor sale.

(2) Libertatea constiintei este garantata; ea trebuie …

13 October 2007

DESPRE SUCCESIUNI

Post Thumbnail of DESPRE SUCCESIUNI
 CODUL CIVIL 2007         No comments

Art. 650. Succesiunea se deferã sau prin lege, sau dupã vointa omului, prin testament.
CAPITOLUL IDespre deschiderea succesiunilor
Art. 651. Succesiunile se deschid prin moarte. A se vedea:

- Legea notarilor publici si a activitãtii notariale nr. 36/1995 (M. Of. nr. 92 din 16 mai 1995);
- Ordinul nr. 710/C/1995 al Ministerului …

Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs