Viewing Category » CODUL MUNCII 2007
8 February 2008

OG nr. 15/2008 privind cresterile salariale din anul 2008 pentru personalul din invatamant

Post Thumbnail of OG nr. 15/2008 privind cresterile salariale din anul 2008 pentru personalul din invatamant

Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 82 din 01.02.2008.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului …

5 February 2008

Indemnizatia pentru cresterea copilului 2008

Post Thumbnail of Indemnizatia pentru cresterea copilului 2008

Datorita cresterii salariului mediu brut pe economie de la 7.682.000 de lei pe luna, in 2004, la 9.211.000 de lei pe luna, prognozat pentru anul 2005, se majoreaza si indemnizatia de crestere a copilului.

Indemnizatia pentru cresterea copilului 2008 – Ce se schimba?

• Procentul de 85 la suta din salariul …

30 January 2008

Conventie Prestari Servicii

Post Thumbnail of Conventie Prestari Servicii

Societatea Comerciala …………………………Sediul ………………………………………………..Codul fiscal ………………………………………..Telefon ………………………………………………
CONVENTIE CIVILA DE PRESTARI SERVICII*)
I. Partile contractante1. …………………………, cu sediul in …………………………., str. ……………………………………. nr. …………………., telefon ……………., cont de virament nr. ………………., deschis la ………………………….., reprezentata prin …………………………., in calitate de ………………….., numita in prezentul contract angajator (beneficiar), si2. ……………………………., domiciliat in …………….., …

29 January 2008

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

Post Thumbnail of Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
Adresa: Str. Dem.I.Dobrescu, nr.2-4, sectorul 1, Bucureşti
Program de functionare: 8,30 – 16,30
Adresa electronică :
pentru relaţia cu publicul : relatiicupublicul@mmssf.ro
pentru relaţia cu massmedia : presa@mmssf.ro
Centrala : 021.313.62.67, 021.315.85.56

22 January 2008

DECLARATIA 010

Post Thumbnail of DECLARATIA 010

DECLARATIA 010 -Instrucţiuni de completare a formularului “Declaraţie de înregistrare fiscala – Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asociaţii familiale şi asocieri fara personalitate juridica (010)”
DECLARATIA 010 – Se completeaza în doua exemplare, la maşina de scris sau cu echipamente similare.
DECLARATIA 010 – contine trei pagini si o …

19 January 2008

Salariul de baza minim brut pe tara 2008

Post Thumbnail of Salariul de baza minim brut pe tara 2008

* Noutati Fiscale 2008 – Salariul minim in 2008 – Incepand cu 1 ianuarie 2008, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 500 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 ore in medie pe luna in anul 2008, reprezentand 2,941 lei/ora. …

18 January 2008

FORMULARUL 220

Post Thumbnail of FORMULARUL 220

DECLARATIE PRIVIND VENITUL ESTIMAT 2008

VENITURILE DIN CHIRIE 2008 – FORMULARUL 220
O parte dintre cetatenii care au obtinut, anul trecut, venituri din cedarea folosintei bunurilor trebuie sa depuna, pana pe 15 ianuarie 2008, la Fisc, veniturile si cheltuielile pe care presupun ca le vor realiza in 2008. …

1 November 2007

Codul muncii – Regulamentul intern

Post Thumbnail of Codul muncii - Regulamentul intern

CAPITOLUL I
Regulamentul intern

Art. 257. – Regulamentul intern se intocmeste de catre angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz.
Art. 258. – Regulamentul intern cuprinde cel putin urmatoarele categorii de dispozitii:a) reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul unitatii;b) reguli privind respectarea principiului nediscriminarii …

26 October 2007

LEGEA Nr. 188 din 8 decembrie 1999

Post Thumbnail of LEGEA Nr. 188 din 8 decembrie 1999

LEGE Nr. 188 din 8 decembrie 1999 Republicată privind
Statutul funcţionarilor publiciPublicata in : Monitorul Oficial Nr. 251 din 22 martie 2004

Legea nr. 188/1999 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 8 decembrie 1999 şi a mai fost modificată prin:

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului …

17 October 2007

Bona platita din banii statului

Post Thumbnail of Bona platita din banii statului

Bona pentru copii sub 3 ani asta vrea Ministerul Muncii sa aduca nou in speranta ca va reusii sa descurajeze “piata de crese si gradinite” nou infiintata din cauza locurilor din ce in ce mai putine si mai scumpe din aceste locuri.

Intrebarea este insa urmatoarea: Oare cate dintre mamele care …

15 October 2007

Legislatie romaneasca cu privire la fumat

Post Thumbnail of Legislatie romaneasca cu privire la fumat
 CODUL MUNCII 2007         No comments

Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun.

Art. 1. – Prezenta lege stabileste unele masuri privind prevenirea si combaterea consumului produselor din tutun, prin restrangerea fumatului in spatiile publice inchise, prin inscriptionarea pachetelor cu produse din tutun, prin desfasurarea de campanii de informare si educare a …

13 October 2007

Plata salariului

Post Thumbnail of Plata salariului
 CODUL MUNCII 2007         No comments

Art. 161. – (1) Salariul se plăteste în bani cel putin o dată pe lună, la data stabilită în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern, după caz.(2) Plata salariului se poate efectua prin virament într-un cont bancar, în cazul în care această …

13 October 2007

Contractele colective de munca

Post Thumbnail of Contractele colective de munca
 CODUL MUNCII 2007         No comments

Art. 236. – (1) Contractul colectiv de muncă este conventia încheiată în formă scrisă între angajator sau organizatia patronală, de o parte, si salariati, reprezentati prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de muncă, salarizarea, precum si alte …

13 October 2007

Raspunderea contraventionala

Post Thumbnail of Raspunderea contraventionala
 CODUL MUNCII 2007         No comments

Art. 276. – (1) Constituie contraventie si se sanctionează astfel următoarele fapte:a) nerespectarea dispozitiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe tară, cu amendă de la 300 lei la 2.000 lei;b) încălcarea de către angajator a prevederilor art. 34 alin. (5), cu amendă de la 300 lei la …

13 October 2007

Raspunderea penala

Post Thumbnail of Raspunderea penala
 CODUL MUNCII 2007         No comments

Art. 277. – Neexecutarea unei hotărâri judecătoresti definitive privind plata salariilor în termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de către partea interesată constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 la 6 luni sau cu amendă.
Art. 278. – Neexecutarea unei hotărâri …

13 October 2007

Jurisdictia muncii

Post Thumbnail of Jurisdictia muncii
 CODUL MUNCII 2007         No comments

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 281. – Jurisdictia muncii are ca obiect solutionarea conflictelor de muncă cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea si încetarea contractelor individuale sau, după caz, colective de muncă prevăzute de prezentul cod, precum si a cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, stabilite potrivit prezentului cod.

Art. …

13 October 2007

Inspectia Muncii

Post Thumbnail of Inspectia Muncii
 CODUL MUNCII 2007         No comments

Art. 254. – Aplicarea reglementărilor generale si speciale în domeniul relatiilor de muncă, securitătii si sănătătii în muncă este supusă controlului Inspectiei Muncii, ca organism specializat al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale.

Art. 255. – Inspectia Muncii …

13 October 2007

Greva

Post Thumbnail of Greva
 CODUL MUNCII 2007         No comments

Art. 250. – Salariatii au dreptul la grevă pentru apărarea intereselor profesionale, economice si sociale.

Art. 251. – (1) Greva reprezintă încetarea voluntară si colectivă a lucrului de către salariati.(2) Participarea salariatilor la grevă este liberă. Nici un salariat nu poate fi constrâns să participe …

13 October 2007

Conflictele de munca

Post Thumbnail of Conflictele de munca
 CODUL MUNCII 2007         No comments

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 248. – (1) Conflictul de muncă reprezintă orice dezacord intervenit între partenerii sociali, în raporturile de muncă.

(2) Conflictele de muncă ce au ca obiect stabilirea conditiilor de muncă cu ocazia negocierii contractelor colective de muncă sunt conflicte referitoare la …

13 October 2007

Sindicatele

Post Thumbnail of Sindicatele
 CODUL MUNCII 2007         No comments

Sindicatele si Reprezentantii Salariatilor
Art. 217. – (1) Sindicatele sunt persoane juridice independente, fără scop patrimonial, constituite în scopul apărării si promovării drepturilor colective si individuale, precum si a intereselor profesionale, economice, sociale, culturale si sportive ale membrilor lor.(2) Conditiile si procedura de dobândire a personalitătii juridice de către organizatiile …

13 October 2007

Formarea profesionala

Post Thumbnail of Formarea profesionala
 CODUL MUNCII 2007         No comments

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 188. – (1) Formarea profesională a salariatilor are următoarele obiective principale:

a) adaptarea salariatului la cerintele postului sau ale locului de muncă;b) obtinerea unei calificări profesionale;c) actualizarea cunostintelor si deprinderilor specifice postului si locului de muncă si perfectionarea pregătirii profesionale pentru …

13 October 2007

Protectia salariatilor prin servicii medicale

Post Thumbnail of Protectia salariatilor prin servicii medicale
 CODUL MUNCII 2007         No comments

Art. 182. – Angajatorii au obligatia să asigure accesul salariatilor la serviciul medical de medicină a muncii.

Art. 183. – (1) Serviciul medical de medicină a muncii poate fi un serviciu autonom organizat de angajator sau un serviciu asigurat de o asociatie patronală.

(2) …

13 October 2007

Salarizarea

Post Thumbnail of Salarizarea
 CODUL MUNCII 2007         No comments

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 154. – (1) Salariul reprezintă contraprestatia muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncă.(2)Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani.(3) La stabilirea si la acordarea salariului este interzisă orice discriminare pe criterii de …

13 October 2007

Contractul individual de munca

Post Thumbnail of Contractul individual de munca
 CODUL MUNCII 2007         No comments

CAPITOLUL I – Încheierea contractului individual de muncă

Art. 10. – Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în …

10 October 2007

Egalitatea de sanse intre femei si barbati – Legea nr. 202/19/2002

Post Thumbnail of Egalitatea de sanse intre femei si barbati - Legea nr. 202/19/2002

Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002Egalitatea de sanse intre femei si barbati

Art. 1. – (1) Prezenta lege reglementeaza masurile pentru promovarea egalitatii de sanse intre femei si barbati, in vederea eliminarii discriminarii directe si indirecte dupa criteriul de sex, in toate sferele vietii publice din Romania.(2) In sensul …

10 October 2007

Legea securitatii si sanatatii în munca

Post Thumbnail of Legea securitatii si sanatatii în munca
 CODUL MUNCII 2007         No comments

Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 646 din 26/07/2006
Intrare in vigoare: 01/10/2006

CAPITOLUL IDispoziţii generale
Art. 1. – (1) Prezenta lege are ca scop instituirea de măsuri privind promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a …

9 October 2007

Concediul medical si plata acestuia

Post Thumbnail of Concediul medical si plata acestuia
 CODUL MUNCII 2007         No comments

Concediul medical si indemnizatia – pentru incapacitatea temporara de munca

Potrivit art. 13 alin. (1) – (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/17 noiembrie 2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate si art. 24 alin. (1) – (2) din Normele de aplicare a ordonantei mentionate, …

9 October 2007

Contract colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-2010

Post Thumbnail of Contract colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-2010
 CODUL MUNCII 2007         No comments

Contract colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-2010
Incheiat conform Art. 10 si 11 din Legea nr. 130/1996, republicata, inregistrat la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei cu nr. 2895/29.12.2006

Dispozitii generale

Art. 1. – (1) Partile contractante, reprezentate conform anexei 7, recunosc si accepta pe deplin ca sunt …

7 October 2007

Legea Somajului

Post Thumbnail of Legea Somajului
 CODUL MUNCII 2007         No comments

Sistemul asigurărilor pentru şomaj
SECŢIUNEA 1 Categorii de asiguraţi

Art. 18. – (1) În sistemul asigurărilor pentru şomaj sunt asigurate, în condiţiile prezentei legi, persoanele fizice, denumite în continuare asiguraţi. (2) Asiguraţii pot fi:a) cetăţenii români care sunt încadraţi în muncă sau realizează venituri în România, în condiţiile legii, cu excepţia …

7 October 2007

Legea Somajului

Post Thumbnail of Legea Somajului
 CODUL MUNCII 2007         No comments

Legea nr. 76/2002 din 16/01/2002 actualizata la data de 01/01/2006 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

Dispoziţii generale
Art. 1. – În România fiecărei persoane îi sunt garantate dreptul de a-şi alege liber profesia şi locul de muncă, precum şi dreptul la asigurările pentru şomaj.Art. 2. …

Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs