Viewing Category » Codul Rutier
29 October 2010

Codul rutier

Post Thumbnail of Codul rutier

Art. 1. – Participantii la trafic sunt obligati sa respecte regulile de circulatie si semnificatia mijloacelor de semnalizare rutiera, precum si celelalte dispozitii din prezentul regulament.
Art. 2. – In sensul prezentului regulament, termenii si expresiile  de mai jos…

27 October 2010

Codul rutier

Post Thumbnail of Codul rutier

Art. 1. – Participantii la trafic sunt obligati sa respecte regulile de circulatie si semnificatia mijloacelor de semnalizare rutiera, precum si celelalte dispozitii din prezentul regulament.
Art. 2. – In sensul prezentului regulament, termenii si expresiile  de mai jos…

14 July 2010

Inmatriculare permanenta vehicul nou – importat

Post Thumbnail of Inmatriculare permanenta vehicul nou - importat

Documente necesare:
Inmatriculare permanenta vehicul nou – importat
 - Cartea de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare (original si copie);
- Cerere tip;
- Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei financiare. Fisa de inmatriculare trebuie semnata de proprietar (si stampilata in cazul pers. juridice);
- Copia tichetului de asigurare;
- Copia documentului …

Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs