Viewing Category » LEGEA nr. 656 din 7 dec. 2002 prevenirea şi sancţionarea spălării banilor
10 October 2007

LEGEA nr. 656 din 7 decembrie 2002

Post Thumbnail of LEGEA nr. 656 din 7 decembrie 2002

LEGEA nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor.

Publicată în Monitorul Oficial nr. 904 din 12 decembrie 2002
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Capitolul IDispoziţii generale

Art. 1. – Prezenta lege instituie măsuri de prevenire şi combatere a spălării banilor.

Art. 2. – În sensul prezentei legi:
a) prin spălarea banilor …

Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs