Viewing Category » Legi
1 November 2010

Legea nr. 571 / 2003

Post Thumbnail of Legea nr. 571 / 2003
 Legea nr. 571 / 2003,Legi         Comments Off

Urmatoarele persoane datoreaza plata impozitului conform prezentului titlu si sunt numite in continuare contribuabili:

a) persoanele fizice rezidente;
b) persoanele fizice nerezidente care desfasoara o activitate independenta prin intermediul unui sediu permanent in Romania;
c) persoanele fizice…

1 November 2010

Legea nr. 221 / 2009

Post Thumbnail of Legea nr. 221 / 2009
 Legea nr. 221 / 2009,Legi         Comments Off

Art. 1.

(1) Constituie condamnare cu caracter politic orice condamnare dispusa printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, pronuntata in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, pentru fapte savarsite inainte de data de 6 martie 1945 sau dupa aceasta data si…

1 November 2010

Legea nr. 19 / 2000

Post Thumbnail of Legea nr. 19 / 2000

Art. 1. – Dreptul la asigurari sociale este garantat de stat si se exercita, in conditiile prezentei legi, prin sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, denumit in continuare sistemul public.

Art. 2. – Sistemul public se…

1 November 2010

Legea nr. 82 / 1991

Post Thumbnail of Legea nr. 82 / 1991
 LEGEA CONTABILITATII,Legea nr. 82 / 1991,Legi         Comments Off

Art. 1.

(1) Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetaredezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara, potrivit prezentei legi, si contabilitatea de gestiune adaptata la…

1 November 2010

Legea nr. 333 / 2003

Post Thumbnail of Legea nr. 333 / 2003
 Legea nr. 333 / 2003,Legi         Comments Off

Art. 1
(1) Paza si protectia sunt activitati desfasurate prin forte si mijloace specifice, in scopul asigurarii sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor impotriva oricaror actiuni ilicite care lezeaza dreptul de proprietate, existenta materiala a acestora, precum si a…

1 November 2010

Legea nr. 329 / 2009

Post Thumbnail of Legea nr. 329 / 2009
 Legea nr. 329 / 2009,Legi         Comments Off

Prezenta lege reglementeaza:

1) reorganizarea unor autoritati si institutii publice;

2) masuri de reducere a cheltuielilor de personal in sistemul bugetar;

3) conditiile exercitarii cumulului pensiei din sistemul public de pensii si sistemele neintegrate sistemului public cu veniturile salariale sau,…

1 November 2010

Legea nr. 195 / 2002

Post Thumbnail of Legea nr. 195 / 2002
 Legea nr. 195 / 2002,Legi         Comments Off

Art.1. – (1) Circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor si a celorlalte categorii de participanti la trafic, drepturile, obligatiile si raspunderile care revin persoanelor fizice si juridice, precum si atributiile unor autoritati ale administratiei publice, institutii si organizatii sunt…

1 November 2010

Legea nr. 130 / 1999

Post Thumbnail of Legea nr. 130 / 1999
 Legea nr. 130 / 1999,Legi         Comments Off

Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 27 iulie 1999.

Aceasta este forma actualizata de S.C. “Centrul Teritorial de Calcul Electronic” S.A. Piatra Neamt pana la data de 8 ianuarie 2004, cu modificarile si completarile aduse…

1 November 2010

Legea nr. 99 / 1999

Post Thumbnail of Legea nr. 99 / 1999
 Legea nr. 99 / 1999,Legi         Comments Off

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. – Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 173 din 5 noiembrie 1999 privind suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de ecologizare a procesului de reciclare a deseurilor si subproduselor…

29 October 2010

Legea nr. 53 / 2003

Post Thumbnail of Legea nr. 53 / 2003
 Legea nr. 53 / 2003,Legi         Comments Off

ART. 1
(1) Prezentul cod reglementeaza totalitatea raporturilor individuale si colective de munca, modul in care se efectueaza controlul aplicarii reglementarilor din domeniul raporturilor de munca, precum si jurisdictia muncii.

(2) Prezentul cod se aplica si raporturilor de munca…

29 October 2010

Legea nr. 31 / 1990

Post Thumbnail of Legea nr. 31 / 1990
 Legea nr. 31 / 1990,Legi         Comments Off

Art. 1.

(1) In vederea efectuarii de acte de comert, persoanele fizice si persoanele juridice se pot asocia si pot constitui societati comerciale, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.

(2) Societatile comerciale cu sediul in Romania sunt persoane juridice romane.

Art.…

29 October 2010

Legea nr. 18 / 1991

Post Thumbnail of Legea nr. 18 / 1991
 Legea nr. 18 / 1991,Legi         Comments Off

Art. 1.

Terenurile de orice fel, indiferent de destinatie, de titlul pe baza caruia sunt detinute sau de domeniul public ori privat din care fac parte, constituie fondul funciar al Romaniei.

Art. 2.

In functie de destinatie, terenurile sunt:

29 October 2010

Legea nr. 247 / 2005

Post Thumbnail of Legea nr. 247 / 2005
 Legea nr. 247 / 2005,Legi         Comments Off

Art. I. – Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005, se…

29 October 2010

Legea nr. 215 / 2001

Post Thumbnail of Legea nr. 215 / 2001
 Legea nr. 215 / 2001,Legi         Comments Off

Art. 1.

(1) Prezenta lege reglementeaza regimul general al autonomiei locale, precum si organizarea si functionarea administratiei publice locale.

(2) In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) activitati de administratie social-comunitara – actiunile…

29 October 2010

Legea nr. 19 / 2000

Post Thumbnail of Legea nr. 19 / 2000
 Legea nr. 19/2000,Legi         Comments Off

ART. 1
Dreptul la asigurari sociale este garantat de stat si se exercita, in conditiile prezentei legi, prin sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, denumit in continuare sistemul public.

ART. 2
Sistemul public se…

29 October 2010

Legea nr. 188 / 1999

Post Thumbnail of Legea nr. 188 / 1999
 Legea nr. 188 / 1999,Legi         Comments Off

Art. 1
Prezenta lege reglementeaza organizarea functiei publice si Statutul functionarilor publici.

Art. 2
(1) Functionar public este persoana numita intr-o functie publica.
(2) In sensul prezentei legi, totalitatea functionarilor publici din autoritatile si institutiile
publice…

29 October 2010

Legea nr. 330 / 2009

Post Thumbnail of Legea nr. 330 / 2009
 Legi,legea 330/2009,legea salarizarii unitare         Comments Off

ART. 1
(1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem unitar de salarizare
pentru personalul din sectorul bugetar platit din bugetul general consolidat al statului.
(2) Incepand cu data intrarii in vigoare, in tot…

29 October 2010

Legea nr. 128 / 1997

Post Thumbnail of Legea nr. 128 / 1997
 Legea nr. 128 / 1997,Legi         Comments Off

ART. 1
Prevederile prezentului statut se aplica personalului didactic de predare, didactic auxiliar si de
conducere din intregul sistem de invatamant de stat si particular, personalului didactic care
indeplineste functii de indrumare si de control, precum si…

Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs