Viewing Category » Model Contract de concesiune
6 February 2008

Model Contract de concesiune

Post Thumbnail of Model Contract de concesiune

Model Contract de concesiune
CONTRACT DE CONCESIUNE1)
Încheiat astăzi ………………la ………………………………..
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. (ministerul, consiliul judeţean sau local ori instituţia publică de interes local) …………………., (localitatea) ……………….., str. ………….. nr. ……., judeţul/sectorul ………….., în calitate de concedent, pe de o parte, şi
1.2. S.C. ……………………..S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ………………………., str. …

Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs