Viewing Category » Modele Cereri
15 February 2008

Adeverinta crestere copil

Post Thumbnail of Adeverinta crestere copil

DENUMIRE ANGAJATOR

ADEVERINTA nr. ………… / ……………..

Se adevereste prin prezenta ca d-na/dl ……………CNP……………………………..domiciliata/domiciliat în loc.………………, str. …………… nr. …… bl. …… sc. …… etj. …… ap. ……, sector/judet………………, angajat în unitatea noastra de la data de………….

În perioada de la……………….pâna la……………..a beneficiat de indemnizatie de maternitate / indemnizatie pentru cresterea copilului.

La …

31 January 2008

Cerere de acordare a unui credit

Post Thumbnail of Cerere de acordare a unui credit

Cerere de acordare a unui credit
Societatea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Catre, . . . . . . …

Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs