Viewing Category » Modele Contracte
6 February 2008

Model Contract de concesiune

Post Thumbnail of Model Contract de concesiune

Model Contract de concesiune
CONTRACT DE CONCESIUNE1)
Încheiat astăzi ………………la ………………………………..
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. (ministerul, consiliul judeţean sau local ori instituţia publică de interes local) …………………., (localitatea) ……………….., str. ………….. nr. ……., judeţul/sectorul ………….., în calitate de concedent, pe de o parte, şi
1.2. S.C. ……………………..S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ………………………., str. …

6 February 2008

CONTRACT DE PRESTARI DE SERVICII

Post Thumbnail of CONTRACT DE PRESTARI DE SERVICII

CONTRACT DE PRESTARI DE SERVICII

Incheiat astazi ………………….. la ……………………

1. PARTILE CONTRACTANTE

1.1.S.C………………………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in ……………….(localitatea), str. ………………………… nr. ………………………, bloc …………., scara ……….., etaj……….., apartament …….,judet/sector …………………………. , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului …………………………………, sub nr. ………………….. din ……………………………, cod fiscal nr. ………………. din ……………………, avand contul nr. …

31 January 2008

Cerere de acordare a unui credit

Post Thumbnail of Cerere de acordare a unui credit

Cerere de acordare a unui credit
Societatea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Catre, . . . . . . …

30 January 2008

Conventie Prestari Servicii

Post Thumbnail of Conventie Prestari Servicii

Societatea Comerciala …………………………Sediul ………………………………………………..Codul fiscal ………………………………………..Telefon ………………………………………………
CONVENTIE CIVILA DE PRESTARI SERVICII*)
I. Partile contractante1. …………………………, cu sediul in …………………………., str. ……………………………………. nr. …………………., telefon ……………., cont de virament nr. ………………., deschis la ………………………….., reprezentata prin …………………………., in calitate de ………………….., numita in prezentul contract angajator (beneficiar), si2. ……………………………., domiciliat in …………….., …

1 November 2007

Model Act constitutiv – Societate comerciala cu raspundere limitata – asociat unic

Post Thumbnail of Model Act constitutiv - Societate comerciala cu raspundere limitata - asociat unic
 Modele Contracte         No comments

STATUTUL SOCIETATII COMERCIALE
“…………………………………………” S.R.L.

Subsemnatul(a) …………, de cetatenie romana, nascut(a) in data de ………… in …………, domiciliat(a) in ……… str. ………….. nr. …., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., (sector ………), posesor(e) a buletinului de identitate seria ….. nr. ………, eliberat de ……….. a Mun./Or. ……… la data …

1 November 2007

Model act constitutiv – Societate comerciala in nume colectiv

Post Thumbnail of Model act constitutiv - Societate comerciala in nume colectiv

CONTRACTUL SOCIETATII COMERCIALE
Subsemnatii: ………………………………………………, nascut(a) in ……………………………. la data ……………, de cetatenie ………………, domiciliat(a) in …………, str. ………. nr. …., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., (sectorul ….), posesor(e) a B.I (sau pasaport) seria ….. nr. ……., eliberat de ……….. a …

1 November 2007

CONTRACT DE CONCESIUNE

Post Thumbnail of CONTRACT DE CONCESIUNE

CONTRACT DE CONCESIUNEÎncheiat astăzi ………………la ………………………………..

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. (ministerul, consiliul judeţean sau local ori instituţia publică de interes local) …………………., (localitatea) ……………….., str. ………….. nr. ……., judeţul/sectorul ………….., în calitate de concedent, pe de o parte, şi1.2. S.C. ……………………..S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ………………………., str. ……….. nr. ……….., …

1 November 2007

CONTRACT DE IMPRUMUT DE FOLOSINTA

Post Thumbnail of CONTRACT DE IMPRUMUT DE FOLOSINTA

CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE FOLOSINŢĂ
CONTRACT DE COMODAT

Încheiat astăzi ……………… la …………………………………

I.PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. DL ……………………………………………………………….., domiciliat în ……………………………………………., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ……………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………… în (localitatea) …………………….. sector/judeţ ………………………….., fiul lui ……………………………….. şi al …

1 November 2007

Prestari Servicii

Post Thumbnail of Prestari Servicii
 Modele Contracte         No comments

CONTRACT DE PRESTARI DE SERVICIIIncheiat astazi …………………….la ………………………………..
PARTILE CONTRACTANTES.C. ………………………………………………………………………………………cu sediul în ………………………………., str………………………………………………………………………….. nr…………, bloc …………., scara………………., etaj………, apartament………., judet/sector……………………………, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ……. ………… ………..sub nr. ……………………………..din……………………………….., cod fiscal nr………………………….., din…………………………….., avand contul nr…………………………….. …………. deschis la ……………………….., reprezentata de …………………………………., cu functia de ………………………………………………………, in …

26 October 2007

Post Thumbnail of

CONTRACT DE GARANTIE

Incheiat astazi ………………….la …………………………………..

I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ………………………………………….., cu sediul social in Bucuresti, str. ………………………………… nr. ….., sectorul …., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului …………………………………… sub nr. ……………………… din …………………….., cod fiscal nr. ……………………… din ………………………., reprezentata de ………………………………………. cu functia de …………………………………. in calitate de angajator, …

26 October 2007

Asigurari Sociale

Post Thumbnail of Asigurari Sociale

CONTRACT DE ASIGURARI SOCIALE
Incheiat in baza art. 5 din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data de ………………… si inregistrat la nr. ………………. din data de ……………………… la Directia Generala de Munca si Protectie Sociala a judetului ……………………./municipiului BucurestiIntre …………………………… posesor al actului de identitate …

Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs