Viewing Category » Pensii de Stat
10 October 2007

Legea nr 249 din 9.06.2004 privind Pensiile Ocupationale

Post Thumbnail of Legea nr 249 din 9.06.2004 privind Pensiile Ocupationale

Art. 1 (1) Prezenta lege stabileste:
a) principiile infiintarii schemelor facultative de pensii ocupationale si a fondurilor de pensii ocupationale;
b) principiile organizarii si functionarii administratorilor, precum si coordonarea activitatii altor entitati implicate in acest domeniu;
c) reglementarea si supravegherea prudentiala a sistemului pensiilor ocupationale.
(2) Dreptul de a propune o schema …

9 October 2007

Bugetul asigurarilor sociale de stat

Post Thumbnail of Bugetul asigurarilor sociale de stat

Bugetul asigurarilor sociale de stat

Art. 11. – (1) Bugetul asigurarilor sociale de stat cuprinde veniturile si cheltuielile sistemului public.
(2) Guvernul elaboreaza anual, pe baza propunerilor CNPAS, proiectul bugetului asigurarilor sociale de stat, pe care il supune spre aprobare Parlamentului.
(3) Daca legea bugetului asigurarilor sociale de stat nu …

9 October 2007

Legea nr. 19/2000 – Sistemul Public de Pensii

Post Thumbnail of Legea nr. 19/2000 - Sistemul Public de Pensii

Legea nr. 19/2000 Sistemul Public de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale, versiunea actualizata la data de 22.07.2007.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. – Dreptul la asigurari sociale este garantat de stat si se exercita, in conditiile prezentei legi, prin sistemul public de pensii si alte drepturi …

Delighted Black designed by Christian Myspace In conjunction with Ping Services   |   French Teacher Jobs   |   Maths Teacher Jobs